تا مدتی پیش، استفاده مفید از گازهای همراه (APG) یکی از اولویتهای شرکت های نفت و گاز نبود. گازهای APG در مراحل بهره برداری از نفت خام جدا شده و به سادگی در میادین نفتی بر روی مشعلها سوزانده می شدند.

 سالهاست که شعله این مشعلها آسمان شب را در پالایشگاه ها روشن می کرد و یکی از نمادهای صنعت نفت هر کشوری بود. اما امروزه تولید گازهای گلخانه ای یکی از معضلات بزرگ سوزاندن گازهای همراه نفت است.

برای حل این معضل چه میتوان کرد؟

نهاد های دولتی، و در درجه اول وزارتخانه ها می توانند از روش ساده و موثر "چماق و هویج" یا به عبارتی ازسیاست تهدید و تحبیب استفاده کنند (روش چماق و هویج در اصطلاح به سیاست ارائه تشویق برای رفتار خوب و ارائه تنبیه برای رفتار بد گفته می شود). بدین صورت که از تحقیقات علمی در زمینه استفاده مفید از گازهای همراه حمایت مالی شود و از طرفی دیگر شرکت های نفتی وادار به کاهش سوزاندن گازهای همراه شوند و برای آنان یک مهلت قانونی در نظر گرفته شود که تغییرات لازم را اعمال کنند وگرنه جریمه های سنگینی برای آنان وضع شود.

اقدام مثبت دیگری که می تواند در این زمینه صورت بگیرد، اجرای برنامه جهانی قطع کامل گازهای همراهAPG تا سال 2030 به نام "تاسیسات نفتی بدون مشعل تا سال 2030" می باشد، که در سال 2015 توسط بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی مطرح شد. شرکت هایی که به این برنامه پیوسته اند، موظفند از بهترین تکنولوژی های روز استفاده کرده و از هر تلاشی برای رسیدن به نقطه صفر انتشار گازهای همراه فروگذار نکنند، در مقابل موسسات بانکی بین المللی نیز موظفند تامین مالی پروژه های مربوطه بر عهده بگیرند.

شرکت های نفتی باید فعالیتی شفاف داشته باشند: نه تنها گزارش های سالانه خود را در مورد مسائل زیست محیطی ارائه کنند، بلکه باید فعالیت شرکت های نفتی به گونه ای باشد که تمام اطلاعات لازم در مورد روش های کاهش گازهای همراه APG را به اشخاص علاقه مند ارائه دهند. در حال حاضر، این اطلاعات اسرار تجاری محسوب می شوند، اما با باز کردن دسترسی به اطلاعات لازم، کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​قادر به پیدا کردن فرصت های بلند مدت برای استفاده مفید از مواد خام با ارزش خواهند بود.

در نهایت، باید گفت که حل مشکل گازهای APG و حذف مشعل سوزی برای یک شرکت به تنهایی بسیار دشوار است و کلید موفقیت در همکاری می باشد.

تا مدتی پیش، استفاده مفید از گازهای همراه (APG) یکی از اولویتهای شرکت های نفت و گاز نبود. گازهای APG در مراحل بهره برداری از نفت خام جدا شده و به سادگی در میادین نفتی بر روی مشعلها سوزانده می شدند.

Upstream Research Center

Research and development of upstream petroleum industry paradise comprises three independent research divisions: "Geosciences Division", "Petroleum Engineering Division" and "Reservoir Studies and Field Development Division". Apart from the three mentioned divisions, it has also organized two "Centers for Upstream Software Development". >> Read more

Downstream Research Center

research and development of downstream petroleum industry paradise consists of six divisions namely “ catalysis and nanotechnology”, “Petroleum Refining and Processing Technology Development Division”, Gas Transportation and Processing Technology Development Division >> Read more

Energy and the environment

Research and development of energy and environment paradise consists of three divisions namely “Environment and Biotechnology”, “Industrial Protection”, and optimization and development of Energy technologies” and “Analytical Chemistry Research Group>> Read more

Links

Links to State agencies and organizations

leader.ir

dolat.ir

president.ir

mop.ir

More sites ...

 

Newsletter

If you wish to receive our newsletter please complete the membership form first.

.copyright ©2014 RIPI.ir All rights reserved