رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

ضرورت ارتقاء کیفی تجهیزات سطح الارضی

حميد رضا طيبي،رئيس جهاد دانشگاهي در بازديد از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت در چهاردهمين نمايشگاه انرژي كيش به فعاليت اين سازمان اشاره كرد و گفت:جهاد دانشگاهي در زمينه هاي مختلفي نظير تجهيزات برقي، مكانيكي، صنايع شيميايي و پتروشيمي همكاري هاي متعددي را با صنعت نفت داشته است.

وي با تاكيد بر اينكه جهاد دانشگاهي همواره به دنبال توسعه فعاليت هاي خود مي باشد،تصريح كرد: همكاري پژوهشگاه صنعت نفت و جهاد دانشگاهي مي تواند زمينه ساز انجام پروژهاي بزرگ در صنعت نفت كشور شود.

طيبي تاکید کرد تجهيزات سطح الارضي بسيار قديمي شده و نياز به اصلاح و ارتقاء كيفيت دارند و افزود:جهاد دانشگاهي در اين حوزه فعاليت هاي بسياري انجام داده است و از آن جايي كه پژوهشگاه در زمينه نمك زدايي الكترواستاتيك فعاليت  مي كند مي توانيم پروژه هاي مشتركي را با همكاري يكديگر دنبال كنيم.

وي به ديگر همكاري هاي مشترك اين سازمان با پژوهشگاه اشاره كرد و گفت: با استفاده از دانش موجود در پژوهشگاه درصدد هستيم تا پاكسازي خاك هاي آلوده در جزيره خارك و مناطق حفاري شده را با استفاده از باكتري هاي آن منطقه انجام دهيم.

وي در خاتمه تصريح كرد:پيشنهاد مي كنم به جاي رقابت كه منجر به تضعيف دو مجموعه مي شود همكاري براي پيشبرد اهداف صنعت نفت را هر دو سازمان دنبال كنند.

Links

Links to State agencies and organizations

leader.ir

dolat.ir

president.ir

mop.ir

More sites ...

 

Newsletter

If you wish to receive our newsletter please complete the membership form first.

.copyright ©2019 RIPI.ir All rights reserved