EN

وزیر نفت، علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت

وزیر نفت: در جنگ اقتصادی همه ارکان کشور باید پای کار بیایند/ مدیران شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند

وزیر نفت: در جنگ اقتصادی همه ارکان کشور باید پای کار بیایند/ مدیران شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند وزیر نفت شرایط امروز تحریم‌ها را سخت‌ترین شرایط تحریم صنعت نفت دانست و

ادامه مطلب ←
دکتر مهدی رشید زاده، معاون پردیس پایین دستی،پژوهشگاه صنعت نفت

بر لزوم توسعه و تجاري‌سازي كاتاليست‌هاي مختلف در پژوهشگاه صنعت نفت تاكيد شد

در گفتگو با معاون پردیس صنایع پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت؛ بر لزوم توسعه و تجاري‌سازي كاتاليست‌هاي مختلف در پژوهشگاه صنعت نفت تاكيد شد کاتالیست‌ها مهمترین مواد مورد نیاز صنایع

ادامه مطلب ←

آخرین ها: