EN

با هدف آشنایی با فعالیت های علمی و فناورانه؛

دانشجویان دانشگاه‌های تهران و امیر کبیر از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردند

با هدف آشنایی با آخرین فعالیت ها و دستاوردهای علمی و فناورانه، دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردند.

ادامه مطلب ←

آخرین ها: