پژوهشگاه صنعت نفت

تشريح اقدامات بازوي تحقيقاتي نفت در سال جاري:

صدور خدمات مهندسي، اولويت پژوهشگاه در حوزه پايين دستي است 

 

 

 

پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت، مأموريت های همچون ايجاد وتوسعه دانش هاي فني موردنياز صنايع پايين دستي نفت، ارائه مشاوره جهت بهينه سازي و رفع تنگناهاي صنايع با اولويت صنعت نفت و ارائه خدمات علميآزمايشگاهي را بر عهده دارد.

رويكرد اصلي اين پرديس، تغيير جهت گيري تمامي زير مجموعه از انجام پروژه هاي منفرد به توسعه فناوري هاي بزرگ و اولويت دار صنايع نفت، گاز و پتروشيمي با استفاده از توان علمي كليه مراكز پژوهشي و دانشگاهي داخلي و خارجي است.

دکتر منصور بزمی، رییس پردیس پایین دستی پژوهشگاه، در این مصاحبه با معرفی دستاوردهای این مجموعه در سال 93، از برنامه های پردیس برای سال 94، صحبت کرده است.

جناب بزمی، لطفا در خصوص فعالیت های پردیس پایین دستی در سال 93، به ویژه رفع معضلات صنعت و توسعه فناوري ها توضیح بفرمایید.

از مهم ترين فعالیت های انجام شده در حوزه پالايش در سال 93، توسعه دانش فني نمك زداهاي الكترواستاتيك است؛ اين نمك زداها به وفور مورد نياز صنعت نفت اند. اکنون فعالیت های پايلوتي و نرم افزاري این دانش فنی مهم، با حمايت معاونت فناوري پژوهشگاه، تكميل شده است، به نحوی که شركت هاي بزرگ بين المللي برای همکاری با ما در اجرای پروژ هاي نمك زدايي، اعلام آمادگي كرده اند.

يكي از مهم ترين فرآيندها، در ارتقاء كيفيت ته مانده هاي نفتي، ، فرآيند ككینگ تاخیری است كه در سال 93 پايلوتش ساخته شد و تست های مختلف را پشت سر گذاشت، در حال حاضر با محوريت شركت ايميدرو در حال انجام مطالعات مقدماتي براي طراحي و احداث واحد صنعتي این فرآیند مهم هستيم.

در حوزه پالايشگاه هاي كوچك ميعانات گازي و نفت خام سنگين نیز چندين شركت خصوصی به پژوهشگاه مراجعه كردند و پژوهشگاه مطالعات مورد نياز براي احداث واحد های مورد نظر را انجام داد.

در زمینه فناوری های فرآورش و پالایش گاز در سال 93 ، پردیس پایین دستی چه موفقیت هایی دست یافت؟

در حوزه گاز، مهمترين پروژه سال 93، عقد قرارداد احداث واحد صنعتي تبديل گاز به مايع(G.T.L) بود که با حمايت مالي بخش خصوصي، اولين واحد صنعتي این فرآیند با ظرفيت 3000 بشكه در حال طراحي است.

يكي از دیگر موفقيت هاي مهم، دستيابي به حلال پارسي سول بود كه در اواخر بهمن ماه گذشته رونمايي شد، اين حلال، مورد ارزيابي مثبت مديران صنعت نفت در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي قرار گرفت. اين نوع حلال در پالايشگاه مسجد سليمان به كار گرفته شد و آمادگي داريم در پارس جنوبي و پالايشگاه ايلام هم استفاده شود .

حوزه مهندسی، از نقاط قوت و ارکان پردیس پایین دستی در توسعه فرآیند های مورد نیاز صنعت به شمار می رود، در این زمینه توضیح دهید.

در حوزه مهندسي، فناوري بازيافت گوگرد ((SRU در سال 93 به بار نشسته است؛ فرآيند بازيافت گوگرد ، در صنعت نفت بسیار مورد استفاده بوده و مورد توجه ويژه وزيرمحترم نفت است. فرآیند بازيافت گوگرد در روز ملي مهندسي به عنوان طرح برگزيده ملي در حوزه نفت انتخاب شد.

ارائه گواهي نامه تجهيزات صنعت نفت با تلاش پژوهشگاه انجام شد و برخی از شركت هاي سازنده از وزارت نفت گواهي نامه گرفتند كه پژوهشگاه در اين رابطه نقش محوری به عهده داشت.

در حوزه فناوری اختلاط آنلاين و مخلوط سازي نفت خام هاي مختلف، در حال اجرای قراردادی براي توليد نفت خام هاي مختلف سنتزي و مخلوط در پايانه خارك هستیم.

در حوزه مهندسي، درسال 93 مقدمات لازم براي تاسيس شركت دانش بنيان مهندسي انجام شد و امید است با بهره گیری از توان این شرکت فعاليت هاي مهندسي مرکز تسريع شود.

کاتالیست ها، از جمله محصولات راهبردي و حیاتی در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی اند. در این زمینه چه دستاوردهایی به صنعت عرضه کرده اید.

   چندین كاتاليست مورد نياز صنعت مشتمل بر كاتاليست هاي آروماتيك سازي، مركاپتان زدايي و گوگردزدايي برای توليد انبوه به بخش خصوصي واگذار شد. اولين شركت دانش بنيان پژوهشگاه هم در زمینه کاتالیست شكل گرفت.

در حوزه پليمر، پتروشيمي و مواد شيميايي، رويكرد سنتز مواد شيميايي را براي كاربرد در بالادستي داشتيم و در خط لوله كامپوزيت در جنوب كشور به پيشرفت دست یافتیم، این اولين خط لوله، نفت خام است که با مواد كامپوزيت و دانش پژوهشگاه احداث مي شود.

يكي از بزرگترين موفقيت هاي پژوهشگاه در سال 93، فرمولاسيون گريس هاي خاص آب بندي شيرهاي تحت فشار است؛ اين گريس ها فوق العاده راهبردي اند كه در سال گذشته، توسط پژوهشگاه سنتز و دانش فني آنها كسب شد.

روغن هاي سي. ان. جي كه از اولويت خاصي در اين صنعت(CNG) برخوردار اند نیز توسط پژوهشگاه سنتز و فرموله شد و اين 2 محصول قرار است توسط شركت دانش بنيان پژوهشگاه تجاري شود.

توسعه لايسنس های مورد نیاز صنعت نفت همواره مورد توجه و تاکیدویژه وزیر بوده است، پردیس پایین دستی تا چه حد توانسته صنعت را از ورود لایسنس بی نیاز کند؟

در پرديس پايين دستي به حوزه لايسنس بسيار خوب پرداخته شد، به طوری که بسياري از لايسنس هاي مورد نياز پالايشگاه های نفت و گاز را در اختيار داريم. برای سولفور زدايي و مركاپتان زدايي از پالايشگاه های نفت و گاز، فناوری هایمركاپتان زدايي از برش هاي نفتي، نفت خام و ميعانات گازي و گوگرد زدايي هيدروژني را عرضه کرده ایم و توانايي طراحي این واحده را داريم.

در حوزه فرآيندهاي گاز، لايسنس هاي متعدد تبديل گاز به فرآورده- لايسنس های كاتاليست اين فرآيند، لايسنس هاي شيرين سازي گاز و آمينرا توسعه داده ایم و آمادگي داريم در حوزه SRU نیز واحدهاي صنعتي را طراحي كنيم.

لطفا درخصوص برنامه ها و اقدامات سال 94 نیز توضیح بفرمایید.

از مهم ترين كارها، صدور خدمات مهندسي به خارج از كشور است كه گام هاي خوبي در سال 93 برداشتيم. هم اکنون در آستانه انعقاد قرارداد براي طراحي واحدهاي تحت ليسانس يك پالايشگاه در كشوری خارجي هستیم كه نقطه عطفي در توسعه دانش فني و ارائه خدمات فناورانه به خارج، در پژوهشگاه محسوب می شود.

در زمينه مركاپتان زدايي موبايل برای احداث واحدهاي مركاپتان زدا بر روی كشتي كه با كشوري خارجي است قرارداد امضاء شده است و انشاءا.. در بهار94 این پروژه شروع خواهد شد.

در حوزه گاز در بحث ال ان جي شناور( FLNG )با يك شركت خارجي وارد مزايده شديم كه اميد داريم اولينFLNG با مشاركت پژوهشگاه طراحي شود.

در حوزه مهندسي، واحدهاي RFCC را شروع خواهيم كرد كه قرارداد آن منعقد شده و با همکاری پالايش و پخش به سمت توسعه دانش فني اين فرآيند پيش خواهيم رفت.

برخی از فرآيندها تجهيزات خاص دارد و بايد با مشاركت بخش خصوصي در كنار فرآيند لايسنس تجهيزات هم ارائه دهيم.

در سال 94، در زمینه كاتاليست ، كاتاليست هاي هيدروكراكینك را فرمولاسيون و در شرکت دانش بنيان توليد خواهيم كرد. در مورد كاتاليست RFCC هم با توجه به حجم مصرف فعاليت را شروع كرده ايم.

در حوزه صنايع پتروشيمي و پليمر به دنبال توسعه دانش فني فرآيندهاي مانند تبديلات متانول هستيم با مشاركت ساير مراكز پژوهشي فعال و نيز تمركز بر حوزه بالادستي براي سنتز مواد پليمري و شيميايي در سال 94، توسعه پيداخواهدكرد.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت