پژوهشگاه صنعت نفت

توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد؛

توسعه فناوري هي نوين پاکسازي خاک و آبهي زيرزميني

 

 

پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به نياز کشور، به توسعه فناوري هي پاکسازي آلودگي هي زيست محيطي موفق شده است علاوه بر توسعه دانش فني بومي در فريندهي نوين پاکسازي آب و خاک، به صورت عملياتي نيز ين فريندها را بري رفع مشکلات صنعت اجرايي كند.

به گزارش واحد خبر ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفت، نشت و گسترش آلودگي هي هيدروکربني در اثر حوادث يا مشکلات فريندي با توجه به گستردگي فعاليت هي صنعت نفت در کشور امري گريزناپذير است و ضروري است و بري صيانت از منابع زيست محيطي و حفظ سلامت پرسنل، فناوري هي پاکسازي متناسب با شريط بومي بري کنترل و رفع چنين آلودگي هايي از خاک و آب زيرزميني توسعه يابد.

در همين راستا در ميان روش هي مختلف رفع آلودگي، از آن جا كه روش هي زيستي مبتني بر فعاليت متابوليک ميکروارگانيسم هي تجزيه کننده هيدروکربن عمل مي کنند، در مقيسه با روش هي شيمييي و فيزيکي ساده تر، ارزان تر و با محيط زيست سازگارترند و عملا باعث حذف کامل آلودگي و تبديل آن به آب، دي اکسيد کربن و ماده زيستي مي شوند.

بر پايه اين گزارش تجزيه زيستي بري رفع آلودگي از محيط هي مختلف از جمله خاک، آب و جريان هوا قابليت کاربرد دارد و بر ين پيه فناوري هي متعددي در دنيا توسعه يافته و به مرحله تجاري رسيده اند.

از مهم ترين دستاوردهي پژوهشگاه در زمينه فناوري هي پاکسازي محيط مي توان به از توسعه روش هي مانتيورينگ و ارزيابي گستره آلودگي در خاک سطحي و آب زيرزميني،پاکسازي عملياتي خاک هي سطحي آلوده به انواع هيدروکربن ها (گازوييل، نفت خام و ..) با روش پيشرفته بيوپيل ،توسعه فناوري استخراج بخارات از خاک ([1]SVE) و تلفيق آن با پاکسازي زيستي با فعالسازي ميکروفلور آب زيرزميني ،توسعه فناوري بيوفيلتراسيون بري رفع آلودگي از جريان هوي خروجي از سامانه استخراج بخارات (SVE) و کاهش آلودگي تا حد استاندارد زيست محيطي مناطق صنعتي و تبديل سيت آلوده به فضي سبز از طريق گياه پاليي نام برد.

گفتني است اساس فناوري هي زيستي بري رفع آلودگي هي زيست محيطي تنوع زيستي است از ين رو طراحي فريندهي زيستي در پژوهشگاه بري هر سيت آلوده بر پيه فلور ميکروبي همان منطقه است که کاملا با شريط اقليمي و همچنين حضور آلينده سازگار شده اند.

خاطر نشان مي شود به عنوان پشتوانه، در کلکسيون ميکروبي زيست فناوري نفت، انواع ميکروارگانيسم هي بومي تجزيه کننده هيدروکربن که از مناطق آلوده کشور جداسازي شده اند، شناسيي و نگهداري مي شوند.

شيان ذکر است که کليه مراحل طراحي، ساخت و اجري فريندهي پاکسازي بوسيله متخصصين پژوهشگاه صنعت نفت و با استفاده از مواد و تجهيزات توليدي در کشور انجام مي شود و به دليل بومي سازي و استفاده از منابع داخلي، هزينه اجريي فناوري پژوهشگاه نسبت به قيمت هي پيشنهادي شرکت هي بين المللي پيين تر است.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت