:: www.ripi.ir ::

با حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان و تمركز بر فناوري‌هاي داخلي؛

توليد و ساخت با كيفيت كالاهاي مهم صنعت نفت محقق مي‌شود

 

 

 

 اميدواريم در آينده نزديك شاهد اين باشيم كه با بهره برداري مناسب از همه ظرفيت‌هاي موجود و با حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان و با اتكا به فناوري‌هاي داخلي بتوانيم كالا و تجهيزات مهم صنعت نفت را مطابق با استاندارد و كيفيت مورد نياز و قابل رقابت با محصولات جهاني در داخل كشور توليد كنيم.

 

دكتر كاتوزيان, رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و رئيس پنل پنجم همايش صنعت نفت دانش بنيان، تبلور اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي" با اشاره به موضوع اين پنل با عنوان نقش ساخت ١٠ گروه کالاها و تجهیزات صنعت نفت در انتقال و توسعه فناوری با مزیت تجاری- رقابتی تصريح كرد: در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران براي بخش فناوري كشور اهدافي نظير احراز جايگاه اول فناوري در آسياي جنوب غربي، خاورميانه و كشورهاي همسايه، برخورداري از فناوري‌هاي پيشرفته و توانمند در توليد فناوري، با تكيه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسين در توليدات ملي و همين طور تعامل فناورانه سازنده و موثر با جهان پيش بيني شده است.

كاتوزيان با بيان اين‌كه راهبرد كشور در افق كوتاه مدت و بلند مدت در دستيابي به اين اهداف نيازمند اقتصادي برون‌زا و مقاومتي است، گفت: اين اقتصاد مستلزم مديريت صحيح منابع نفت و گاز براي ايجاد زمينه توسعه همه جانبه است.

وي با اشاره به اين موضوع كه همواره در مقاطع خاص با توجه به سياست‌هاي اتخاذ شده در تعاملات بين المللي، صنعت كشور به خصوص صنعت نفت و گاز با محدوديت هاي زيادي در تامين كالا، تجهيزات و اجراي پروژه ها مواجه بوده است، گفت: يكي از وجوه عمده موفقيت در رسيدن به اين اهداف فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب فناوري و باور مديريت كلان كشور به ضرورت توسعه فناوري بومي و ساخت داخل است.

كاتوزيان تصريح كرد: توسعه فناوري و ساخت داخل مي‌تواند هم از طريق ايجاد فناوري و هم از طريق انتقال فناوري اتفاق بيافتد از اين رودر جايي كه توانايي و مزيت نسبي وجود دارد، اقدام به ايجاد فناوري و در جايي كه توانايي لازم وجود ندارد، توسعه فناوري از طريق انتقال آن صورت مي‌پذيرد.

وي با اشاره به اينكه انتقال فناوري بايد به صورت هوشمند انجام شود، گفت: اين اقدام با همكاري پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي داخلي صورت خواهد گرفت و بدون ترديد حمايت از ساخت داخل در پروژه‌هاي نفت و گاز كشور يكي از امور مهم تاثير گذار در صنعت نفت براي تحقق اقتصاد مقاومتي است و لازمه اين امر استقرار نظام يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت براي كالا و تجهيزات صنايع نفت و گاز است.

اين مقام مسئول با بيان اين‌كه همراه با انجام فعاليت‌هاي استاندارد‌سازي، ارزيابي و ارتقا فناورانه شركت‌هاي داخلي اين مهم اتفاق مي افتد،گفت:  فعاليت‌هاي ذكر شده و موضوع يكپارچه سازي صدور گواهينامه كيفيت براي كالاها مي‌تواند به طور گسترده‌اي بر جذابيت و اقتصادي كردن فعاليت‌ شركت‌هاي داخلي در ساخت داخل در صنايع نفت و گاز اثر‌گذار باشد.

وي ادامه داد: نظام يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت براي كالاها به دنبال اجراي پروژه پايلوت پمپ و مكانيكال سيل با هدايت معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، توسط پژوهشگاه صنعت نفت و انجمن نفت انجام شد.

كاتوزيان در همين راستا تصريح كرد: اين نظام يكپارچه براساس آيين نامه ابلاغي توسط وزير نفت مورخ 25 اسفند 93 ، با هدف شناسايي شركت‌هاي مستعد براي تبديل شدن به شركت‌هاي تامين كننده تجهيزات فناورانه و دريافت كننده گواهينامه كيفيت،  آغاز به كار كرد و بخشي از اعتبار اين فعاليت ناشي از همكاري با سازمان استاندارد ايران است.

وي با اشاره به پروژه بومي‌سازي ساخت 10 گروه كالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت گفت: اين پروژه كه در انتقال، توسعه و فناوري با مزيت تجاري و رقابتي با رويكرد افزايش توان زنجيره ارزش صادرات و خدمات فني مهندسي  در همين راستا صورت گرفته است.

كاتوزيان ادامه داد: طي اين مدت شركت پشتيباني، ساخت و تامين كالاي نفت ( مديريت كالا) براي مناقصه برخي گروه كالاها، ارزيابي فناورانه شامل سه سطح بلوغ فناوري، بلوغ مديريتي سازندگان و بلوغ ساخت با همكاري كارگروه هاي تخصصي را انجام و قراردادهاي مربوطه در همين قالب را منعقد كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون آيين نامه ارزيابي صلاحيت، رتبه بندي و صدور گواهينامه كيفيت تامين كنندگان و سازندگان صنعت نفت در دست تدوين است اظهار داشت: اين آيين نامه با هدف ارزيابي سازندگان و زمينه سازي در جهت جايگزيني كالاي داخلي به جاي كالاي وارداتي با اطمينان خاطر از استاندارد ساخت داخل تعريف شده كه در نهايت به صدور گواهينامه كيفيت منجر خواهد شد.

كاتوزيان در همين راستا گفت: اين فرآيند با همكاري معاونت امور مهندسي وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوري اين وزارت‌خانه، پژوهشگاه صنعت نفت، انجمن نفت ايران و پژوهشكده سياست گذاري فناوري دانشگاه صنعتي شريف اجرايي مي شود.

اين مقام مسئول با اشاره به اين‌كه وزارت نفت با ايجاد سازوكاري مشخص به صورت هدفمند در پي تقويت سازندگان داخلي كالاها و تجهيزات نفتي و ترغيب آن ها به سمت رويكرد فناورانه است گفت: با ايجاد اين موارد و ضمن فراهم كردن زمينه براي اتكا مطمئن صنعت نفت به تجهيزات ساخت داخل، حضور تدريجي صنعتگران ايراني فعال در حوزه نفت را از طريق دريافت گواهينامه كيفيت و همينطور تاييديه آزمايشگاه‌هاي مرجع داخل كشور كه مديريت آن‌ها به عهده پژوهشگاه صنعت نفت است را امكان پذير كند.