:: www.ripi.ir ::

01/12/1390

 

شانا ـ گروه نفت: رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از گوگردزادیی زبالههای شهری تهران با استفاده از دانش فنی متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت خبرداد.

 

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، وحید حدادی اصل با بیان این که در عملیات دفع و سوزاندن زبالههای شهری مقدار زیادی گوگرد تولید میشود، گفت: از آنجا که پژوهشگاه صنعت نفت دانش فنی گوگردزدایی (سولفیران) را در اختیار دارد، شهرداری تهران از این پژوهشگاه برای گوگردزایی از زبالههای سوزانده شده درخواست کمک کرده است.

 

وی افزود: پس از مذاکره با شهرداری تهران قرار شد در آینده نزدیک با ایجاد واحد سولفیران در کنار واحدهای شهرداری از زبالههای شهری گوگردزدایی و پس از آن گوگرد به دست آمده با همکاری برخی واحدهای صنعتی و وزارت کشاورزی برای بهبود کیفیت خاک به کار برده شود.

 

حدادی اصل گفت: همچنین در نشستهایی با وزارت راه و ترابری، استفاده از گوگرد مازاد برای ارتقای کیفیت آسفالت مطرح و تصویب شد.

 

وی با بیان این که بهکارگیری گوگرد در بتن آسفالتی علاوه بر افزایش مقاومت سایشی، وزن آن را نیز کاهش میدهد، تاکید کرد: افزایش گوگرد در پلیمرها خواص آنها را نیز بهبود میدهد و پژوهشگاه صنعت نفت آماده واگذاری دانش فنی آن به بخش خصوصی است.