پژوهشگاه صنعت نفت

 

11/02/1390

 

دستیابی به تکنولوژی هوشمندسازی مخازن از سوی پژوهشگاه صنعت نفت محقق شده و این تکنولوژی به عنوان یکی از فنآوریهای برتر صنایع بالادستی نفت مطرح است. تورج بهروز، پژوهشگر طرح تکنولوژی مخازن هوشمند گفت: این تکنولوژی مجموعهای از فرآیندهای مدیرتی تغییر است که بهینه کردن موردی رابه بهینهسازی مستمر تبدیل و بهینهسازی مستمر را از دوران اکتشاف مخزن تا مرحله فروش فرآوردهها دنبال میکند.

وی توضیح داد: این تکنولوژی مجموعهای بین رشتهای جامع و به هم پیوسته از فرآیندها، نیروهای انسانی کارآمد، سخت افزارها و نرم افزارهایی است که تولید نفت و گاز را پایش، کنترل و پیشبینی میکند و پیوسته هر آنچه را مدیران کارشناسان و سیستمها به آن نیاز دارند را به موقع اعمال میکند. پژوهشگر طرح تکنولوژی مخازن هوشمند، هدف طرح تکنولوژی مخازن هوشمند را بومیسازی این تکنولوژی در ایران جهت پیادهسازی در مخازن هیدروکربنی کشور عنوان کرد و گفت: این تکنولوژی چنان بر صنایع تاثیر گذاشته است که در بعضی از متون از آن به عنوان نسل جدید میدانهای نفتی NextGenerationOilField نام برده میشود.

بهروز با بیان این که استفاده از تکنولوژی هوشمندسازی مخازن میتواند برای شرکت، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد کند، گفت: بهبود مدیریت فرآیندهای تولید از چاه، مخزن و میدان، کاهش هزینههای تعمیر و تکمیل، بهبود فنی ـ اقتصادی فرآیند توسعه میدان، جایگزین کردن دیدگاه پیشگیرانه به جای تصمیمگیریهای عکسالعملی در مدیریت مخزن و ایجاد فرآیند کاری جامع برای تسهیل و تسریع فرآیند تصمیمگیری از جمله مزایایی راهبردی این تکنولوژی است.

وی همچنین؛ ایجاد فهم مشترک و بهتر از سیستم جامع تولید، بهبود ارتباطات و تصمیمگیری بین مدیران، مهندسان و کارکنان عملیاتی، یکسان کردن به هنگام و صحیح دادهها، افزایش امکان پایش و اعمال تصمیمها به صورت کنترل از راه دور، کالیبره و به روز کردن سیستمهای مدلسازی به وسیله دادههای به روز، کاهش خطر و عدم اطمینان درفرآیند مدیریت مخزن، افزایش صحت پیشبینی برنامهریزیها و جلوگیری از توقف تولید برنامهریزی نشده را از دیگر مزایای این تکنولوژی برشمرد.

بهروز در ادامه افزود: طراحی و ساخت نخستین پایلوت چاه هوشمند در خاورمیانه، غربالگری میدانهای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای پیادهسازی این تکنولوژی، مطالعه امکانسنجی این تکنولوژی برای شرکت نفت و گاز اروندان و مذاکره با سایر مدیریتهای شرکت نفت برای متقاعد کردن آنها به منظور اجرا و پیادهسازی تکنولوژی هوشمندسازی مخازن، در دست اقدام است.

پژوهشگر طرح تکنولوژی مخازن هوشمند یادآور شد: پژوهشگاه صنعت نفت با ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی در مورد تکنولوژی مخازن هوشمند موفق به دریافت عنوان مقاله برتر در چهاردهمین کنگره بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی و مقام دوم جشنواره ملی دانایی خلیجفارس شد.

به گفته وی: پژوهشگاه صنعت نفت با هدف فرهنگسازی و کسب دانش، علم و ارزیابی دیگر کشورهای صاحب این تکنولوژی در مقایسه با تیم هوشمندسازی مخازن پژوهشگاه صنعت نفت، با ارائه مقالات در کنفرانسهای داخلی و خارجی شرکت میکند. بهروز تصریح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت پروژهها، مطالعات و دورههای آموزشی زیادی را در زمینه تکنولوژی مخازن هوشمند برگزار و به همین منظور نیز کتابی با عنوان «تکنولوژی هوشمند» تالیف کرده است تا كه در صورت نیاز از طریق پژوهشگاه قابل دسترسی میباشد.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت