پژوهشگاه صنعت نفت

گزارش nioc از قرارداد مدلسازي سيستمهاي نفتي خليج فارس و درياي عمان؛

بزرگترين قرارداد پژوهشي صنعت نفت ايران منعقد شد/ جزييات طرح 183 هزار کيلومتر مربعي مرواريد خليج فارس

16/07/1390

قرارداد مدلسازي سيستمهاي نفتي خليج فارس و درياي عمان مرسوم به طرح مرواريد خليج فارس که بزرگترين قرارداد پژوهشي در سطح وزارت نفت است دقايقي قبل با حضور مهندس رستم قاسمي وزير نفت، مهندس احمد قلعه‌‌باني مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و شماري از مسوولين صنعت نفت، ميان شرکت نفت فلات قاره ايران (به عنوان کارفرما) و پژوهشگاه صنعت نفت با مشارکت شرکت دانا ژئوفيزيک (به عنوان پيمانکار) منعقد شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاعرساني شرکت ملي نفت ايران، در اکتشاف ميادين کشف شده تا کنون از روشهاي مرسوم و تا حدودي سنتي استفاده شده است ولي با انعقاد قرار داد طرح مرواريد خليج فارس، از آخرين تکنولوژيهاي پيشرفته روز در زمينههاي مدلسازي دو بعدي و سه بعدي در مقياس ناحيهاي استفاده خواهد شد.

بر اساس اين گزارش در مطالعات طرح مرواريد خليج فارس از آخرين روشهاي توسعه يافته در علوم زمين (ژئوفيزيک، پتروفيزيک، ژئوشيمي و مدلسازي) به منظور تشخيص فرآيندها، بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات در پهنه خليج فارس و درياي عمان از زمان پالئوزوئيک تا عهد حاضر (به ضخامت بيش از 6 هزار متر)، تعيين زمان زايش، خروج و مهاجرت نفت و گاز استفاده ميشود.

همچنين از مطالعات طرح مرواريد خليج فارس به منظور تشخيص فرآيندها، تعيين کميت و کيفيت نفت و گاز توليد شده، تعيين زمان انباشته شدن نفت و گاز در تلههاي ساختماني و چينهاي، تعيين ترتيب زماني وقايع زمين‌‌شناسي و تکتونيکي فعال در منطقه و ردهبندي مناطق داراي پتانسيل تجمعات هيدروکربني براي اکتشاف نيز استفاده خواهد شد.

وسعت مطالعات طرح خليج مرواريد در دنيا کم نظير است

منطقه خليج فارس حدود 60 درصد از منابع نفتي شناخته شده جهان (715 ميليون بشکه نفت) و حدود 45 درصد (2500 تريليون فوت مکعب) از کل ذخاير جهاني گاز را دارا است.

منطقه خليج فارس يکي از پرپتانسيلترين حوضههاي نفت و گاز دنيا به شمار ميرود و با وجود کشف منابع عظيم هيدروکربني در اين ناحيه، هنوز اين منطقه پتانسيل بالايي از نقطه نظر تجمعات نفت و گاز را داراست.

سهولت استخراج، هزينه پايين توليد، سهولت حملونقل، توان بالاي توليد چاهها و امکان کشف ذخاير جديد وسيع در اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق جهان از مزاياي اين منطقه است.

مطالعاتي که تاکنون انجام شده محدود به چند چاه و يا يک ميدان بوده و تاکنون در اين سطح و با اين وسعت و اهداف چنين مطالعهاي انجام نشده است. از طرفي بسياري از ميادين در حوضه مشترک خليج فارس واقع شده است که ضرورت شناسايي اهداف اکتشافي از اين نظر هم بسيار حائز اهميت است.

در سال 2005 در آلاسکا طرحي مشابه مرواريد خليج فارس انجام شد ولي درآن طرح وسعت آن منطقه به اندازه و حجم پتانسيل منابع هيدروکربوري و اطلاعات ميدان و چاه خليج فارس نبوده است. در حالي که در طرح مرواريد خليج فارس مطالعه 450 چاه که تاکنون حفاري شده است، تا اعماق 5000 متري با جديدترين متدهاي روز دنيا بررسي خواهند شد.

روند اجراي طرح مرواريد خليج فارس

با اختيار داشتن چنين اطلاعات ارزشمندي ميتوان، نواحي که داراي ريسک اکتشافي کمتري است و احتمال وجود منابع هيدروکربوري در آن بيشتر است را مورد شناسايي قرار داد.

بنابراين با تکنيکهايي مانند مدلسازي سه بعدي ميتوان علاوه بر رساندن ميزان ريسک شناسايي ذخاير هيدروکربوري به حداقل، از لحاظ مالي نيز صرفهجويي قابل توجهي انجام داد. زيرا با استفاده از شيوههاي مرسوم اکتشاف هزينه زيادي صرف ميشد و در صورت کشف نشدن منبع جديد تمامي اين هزينهها به هدر ميرفت.

مدلسازي سيستمهاي نفتي خليج فارس و درياي عمان (طرح مرواريد خليج فارس) که با شبکهسازي انجام شده، مبتني بر مطالعات زمين شناسي، ژئوشيمي و مطالعات سه بعدي است.

بخش مدلسازي با همکاري شرکت شلمبرژه و اساتيد مجرب داخلي در حال انجام است. همچين از نقطه نظر يکپارچگي با توجه به تعداد تخصصهاي مورد نياز در اين طرح مانند زمين شناسي ساختماني، پتروفيزيک و... يک طرح چند رشتهاي محسوب ميشود بنابراين يکپارچگي اطلاعات که با هدف يافتن اکتشافي جديد انجام ميشود؛ از آخرين متدولوژي روز که با در کنار هم قرار گرفتن تخصصهاي مختلف شکل ميگيرد انجام ميشود.

نتيجه فعاليت به صورت شبکهاي خواهد بود که مناطق داراي شانس موفقيت از بيشترين ميزان به کمترين، در ذخاير هيدروکربوري اعم از منابع گازي و نفتي به صورت جداگانه شناسايي و طبقهبندي خواهند شد.

توانمندسازي نيروي انساني در قالب انتقال تکنولوژي

در طرح مرواريد خليج فارس در قالب آموزش حين کار، دانش مدلسازي سه بعدي روز دنيا به متخصصان داخلي منتقل خواهد شد. در مذاکرات انجام شده با شرکتهاي مطرح مدلسازي، مقرر شد که جديدترين دانش در اين حوزه به پژوهشگران کشورمان انتقال يابد.

در واقع اجراي طرح مرواريد خليج فارس به عنوان فرصتي مناسب براي ارتقاي دانش پژوهشگران داخلي خصوصا مدلسازي سه بعدي نگريسته شود. بنابراين امکان کارکردن مستقل بدون وابستگي به دانش خارجي، در اثناي اجراي اين پروژه به دست خواهد آمد به طوري که در انتهاي اين طرح دانش مدلسازي سه بعدي ميادين نفتي در کشور بوميسازي ميشود.

183 هزار و 500 کيلومتر مربع وسعت مطالعات طرح مرواريد خليج فارس

مطالعات طرح مرواريد خليج فارس وسعتي برابر 183 هزار و 500 کيلومترمربع شامل 80 ساختمان، 17 ميدان و 490 چاه نفت و گاز دارد و در نوع خود به لحاظ بزرگي و مقياس کمنظير است.

نتايج اين طرح ضمن تعيين سيستمهاي نفت و گاز، شناسايي ذخاير اکتشافي آتي و توسعه ميادين هيدروکربني را امکانپذير خواهد نمود و از نظر اقتصادي دستاوردهاي طرح مرواريد خليج فارس تاثير بسزايي در اکتشاف منابع هيدروکربني و افزايش توليد و به تبع آن رونق اقتصادي کشور خواهد داشت.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت