پژوهشگاه صنعت نفت

با راهاندازي طرح بهينهسازي مصرف آب محقق شد؛

كاهش 40 درصدي آب مصرفي پالايشگاه گاز شهيد هاشمينژاد خانگيران

07/09/1390

با انجام طرح بهينهسازي مصرف آب در پالايشگاه گاز شهيد هاشمينژاد خانگيران، 650 مترمكعب در روز مصرف آب اين پالايشگاه كاهش يافت كه اين ميزان برابر با 40 درصد كل مصرف اين واحد صنعتي است.

مهدي گوگل؛ كارشناس مركز تحقيقات انرژي پژوهشگاه صنعت نفت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه اطلاعرساني شركت ملي نفت ايران با بيان اين مطلب افزود: همزمان با اجراي طرح بهينهسازي مصرف آب در پالايشگاه گاز شهيد هاشمينژاد خانگيران، طرح ديگري در پالايشگاه فوق به منظور "بالانس بخار فشار پايين" اجرا شد كه نتيجه آن جلوگيري از اتلاف 50 تن در ساعت بخار فشار پايين در اين پالايشگاه است.

وي در مورد طرح و مدل بهينهسازي مصرف آب توضيح داد: بعد از مدلسازي شبكه آب و پساب و با وارد كردن سيستم تصفيه انتخاب شده در اين مدل، تمامي آبهاي دورريز بازيافت شد و مورد استفاده مجدد قرار گرفت.

گوگل يادآور شد: تا قبل از اجراي اين پروژه، تمامي اين پسابها از سيستم خارج ميشد و آلودگيهاي زيست محيطي فراواني به همراه خود ايجاد ميكرد.

وي گفت: آبهاي بازيافتي در طرح بهينهسازي مصرف آب در پالايشگاه گاز شهيد هاشمينژاد خانگيران، در مصارف ديگر مانند برجهاي خنككننده مورد استفاده مجدد قرار گرفت.

گوگل تصريح كرد: اجراي طرح بهينهسازي مصرف آب در پالايشگاه گاز شهيد هاشمينژاد خانگيران خود مستلزم خارج سازي برخي سيستمهاي قديمي از مدار بود، بنابراين سيستمهاي Evaporaor به طريقه standby از خط خارج و سيستمهاي تصفيه ديگري براي تامين آب BoilerFeedWater طراحي شد كه اين اقدامات تاثير شگرفي را در كاهش مصرف آب به همراه داشت.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت