:: www.ripi.ir ::

با دستور وزیر نفت و با فناوری پژوهشگاه صنعت نفت صورت میگیرد؛

احیای 20 چاه نفت مرده

03/10/1390

 

دانش نفت؛ رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: به دستور مهندس رستم قاسمی عملیات زنده كردن 20 چاه نفت مرده به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد و قرارداد آن به زودی امضا خواهد شد.

دكتر وحید حدادی اصل با اعلام این خبر افزود: همزمان با اجرای پروژههای ازدیاد برداشت روی چاههای نفتی، زنده كردن چاههای مرده كشور با استفاده از فناوری چاه محور از سوی پژوهشگاه صنعت نفت انجام میشود و این پروژه یكی از فعالیتهای مهم پژوهشگاه در حوزه بالادستی است. وحید حدادی اصل با بیان این كه پژوهش در این مركز رویكرد تولید دانش فنی و فناوری انجام میشود، تصریح كرد: پس از سالها تلاش، هم اكنون به جای این كه واردكننده دانش فنی باشیم بسیاری از كشورهای دنیا خواستار خرید دانش فنی از كشور هستند و انجام پژوهش با هدف تولید دانش فنی یكی از افتخارهای پژوهشگاه صنعت نفت است. وی درباره روند توسعه فناوری جی تی ال در كشور گفت: امروز پس از گذشت 10 سال تحقیقات، شاهد راهاندازی واحدهای صنعتی جی تی ال در كشور هستیم و ساخت این واحدها مشتری زیادی دارد و در آینده نزدیك شاهد راهاندازی دیگر واحدهای جی تی ال در كشور خواهیم بود. حدادی اصل تصریح كرد: با استفاده از فناوری جی تی ال علاوه بر تولید گازوئیل با كیفیت بالا و متناسب با شرایط محیط زیستی میتوان به ازای هر بشكه گازوئیل یك بشكه آب و مقداری واكس بهداشتی به دست آورد و گازوئیل تولیدی از این فناوری دوستدار محیط زیست است که آلودگی كمی دارد.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت گفت: بخش خصوصی در زمینه فناوری جی تی ال شروع به تحقیقات كرده و دانش فنی آن آماده واگذاری است و در آینده شاهد افتتاح و كلنگزنی چند واحد جی تی ال از سوی بخش خصوصی در كشور هستیم. وی یادآور شد: در فناوری جی تی ال، گاز به گازوییل و بنزین تبدیل میشود و هم اكنون شركتهای بزرگ بینالمللی از جمله شركت شل این فناوری را در اختیار كشور قطر قرار داده است. حدادی اصل با بیان این كه در فناوری نانو تیوپ آماده واگذاری دانش فنی هستیم، گفت: هم اكنون پژوهش را تنها برای امر پژوهش انجام نمیدهیم بلكه به دنبال فروش فناوری و دانش فنی به صنعت هستیم. رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینكه بزرگترین قرارداد تحقیقاتی كشور در بخش بالادستی اخیرا میان پژوهشگاه صنعت نفت با شركت فلات قاره به امضا رسیده است، گفت: این قرارداد با هدف مطالعه همه مخازن هیدروكربوری دریای خلیج فارس به ارزش 21 میلیون یورو امضا شد و نتایج این تحقیقات در اختیار شركت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. حدادی اصل درباره فعالیتهای پژوهشی در بخش پایین دستی صنعت نفت گفت: تكنولوژی نانو كربن و نانو تیوپ كه محققان پژوهشگاه به آن دست یافتند هم اكنون آماده واگذاری است و تازگی در ملاقاتی كه با رییس جمهور یكی از كشورها داشتیم آنها خواستار خرید این محصولات از پژوهشگاه شدند؛ این در حالی است كه این كشور تاكنون دانش فنی خود را در برخی زمینههای صنعت نفت به كشور میفروخت.