پژوهشگاه صنعت نفت

توسط محققان کشور صورت گرفت

ارائه روش مدلسازی سیستمهای نفتی/ کاهش ریسک اکتشاف

26/07/1390

 

 

 

پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت با ارائه روشی نوین اقدام به مدلسازی حوزههای نفتی و گازی حوزه خلیج‌‌فارس و دریای عمان کردند که با استفاده از این مدلسازی میتوان اهداف آتی اکتشاف نفتی را اولویتبندی کرد و ریسک اکتشاف را کاهش داد.

محمدرضاکمالی ـ مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی افزود: این طرح از سوی پژوهشگاه صنعت نفت به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره به نام مروارید خلیج فارس اجرایی میشود.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت 3 سال اجرایی میشود، اظهار داشت: پروژه مروارید خلیج فارس، طرح مطالعاتی مدلسازی سیستمهای نفت خلیج فارس و دریای عمان با هدف تعیین سیستمهای نفتی و مدلسازیهای یک تا سه بعدی است که نتایج این مطالعات با استفاده از فناوریها و نرمافزارهای روز دنیا عرضه میشود.

مجری طرح مروارید خلیج فارس با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: علیرغم تجمعات نفت و گاز و وجود میادین نفتی مشترک در این منطقه، تاکنون برای اکتشاف این میادین از روشهای سنتی استفاده میشد ولی در این مطالعات براساس آخرین فناوریهای روز دنیا در زمینه مدلسازیهای دو و سه بعدی اقدام به اکتشاف میادین جدید نفتی میشود.

کمالی ادامه داد: این مدل سازیها باعث میشود که بتوانیم زایش نفت، تولید، مهاجرت و تعیین مسیرهای مهاجرت و انباشته شدن نفت در مخازن هیدروکربنی را اعم از نفت و گاز مدلسازی کنیم و با استفاده از این مدلها برآورد کنیم که نفت چه زمان تولید شده و به چه عمقی مهاجرت کرده و از نظر کمی چه میزان تولید هیدروکربن داریم.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این دادهها میتوانیم اهداف آتی اکتشاف نفتی خود را اولویتبندی کنیم، اضافه کرد: این دادهها به ما کمک میکند تا ریسک در اکتشاف را کاهش دهیم و عدم قطعیت را به حداقل برسانیم.

این محقق یکی از مزایای مهم این روش را مطالعات چند رشتهای دانست و یادآور شد: در این مطالعات از اطلاعات زمینشناسی نفتی، چینهشناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی مهندسی مخزن و مدلسازی استفاده میشود. دادههای این مطالعات در مدلهای دو و سه بعدی حوزههای رسوبی استفاده میشود.

کمالی با تاکید بر اینکه این طرح یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی است، ادامه داد: در این پروژه ما وارد کار اکتشاف و عملیاتی نمیشویم بلکه دادههایی را تولید میکنیم که با استفاده از آنها میتوانیم هدفهای اکتشافات آتی را مطلوبتر و دقیقتر شناسایی کنیم.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت