پژوهشگاه صنعت نفت

تولید روزانه3/1 میلیون لیتر بنزین مرغوب در پالایشگاه شازند

01/10/1390

 

با راهاندازی واحد ایزومریزاسیون نفتا در پالایشگاه امام خمینی شازند (نخستین دانش فنی ایرانی در صنعت پالایش كشور) روزانه یك میلیون و 350 هزار لیتر بنزین مرغوب با عدد اكتان 85 در پالایشگاه شازند تولید میشود.

مسئول طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی شازند در جمع خبرنگاران گفت: واحد ایزومریزاسیون نفتا در پالایشگاه امام خمینی شازند با دانش فنی «ایزومیر» متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (نخستین دانش فنی ایرانی در صنعت پالایش كشور) آبان ماه امسال راهاندازی شد.

به گفته علیرضا خالقی نسب، طراحی پایه این واحد با ظرفیت 8 هزار و 500 بشكه و توانایی تولید روزانه یك میلیون و 350 هزار بنزین مرغوب از سوی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.

وی درباره روند ساخت پالایشگاهها در كشور گفت: صنعت پالایش كشور با بیش از 100 سال قدمت در ساخت پالایشگاهها همواره از دانش فنی خارجی استفاده كرده است و واحد ایزومریزاسیون نفتای پالایشگاه امام خمینی شازند نخستین واحد پالایشی كشور با دانش فنی ایرانی به شمار میآید.

علیرضا خالقی نسب تصریح كرد: برای تغییر استانداردهای سوختی و تطبیق این فرآوردهها با استاندارد یورو 5 برنامه به روز كردن پالایشگاههای كشور از سوی شركت ملی پالایش و پخش در دستور كار قرار دارد و طرح توسعه در 6 پالایشگاه كشور برنامهریزی شده است. مسئول طرح راهاندازی واحد ایزومریزاسیون در پالایشگاه شازند امام خمینی گفت: با استفاده از دانش فنی ایزومیر و احداث واحدهای ایزومریزاسیون نفتا در پالایشگاهها، كیفیت بنزین تولیدی ارتقا مییابد.

وی تصریح كرد: پژوهشگاه صنعت نفت با هدف حفظ درجه آرامسوزی بنزین (عدد اكتان) پس از حذف تركیبهای سربدار از بنزین، این پروژه را در كشور اجرایی كرده است؛ به این ترتیب كه عدد اكتان نفتای سبك كه در پالایشگاههای قدیمی به طور مستقیم در بنزین استفاده میشود 65 تا 90 است، ولی در فرآیند ایزومریزاسیون، با تبدیل پارافینهای خطی موجود در نفتای سبك به پارافینهای شاخهدار، این شاخص مهم بنزین به حدود 90 افزایش مییابد.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت