پژوهشگاه صنعت نفت

به همت محققان کشور صورت گرفت

جداسازی گازها در پژوهشگاه صنعت نفت

27/05/1390

 

محققان پژوهشگاه صنعت نفت با اجرای پروژهای موفق به تولید ژل نانوپلیمرهای کامپوزیتی شدند که در زمینههایی چون ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و خالصسازی و جداسازی گازها به کار برده میشود.

دکتر جمال اعلائی مسئول طرح نانوکامپوزیتهای پلیمری دراینباره گفت: این طرح با هدف بهرهگیری از مزایای فناوری و نانو و تعیین اولویتهای پژوهشی صنعت نفت در زمینه نانوکامپوزیتهای پلیمری با عنوان مطالعات جامع در زمینه نانوکامپوزیتهای پلیمری و استخراج اولویتها، اجرایی شد. وی اظهار داشت، علاوه بر این بر اساس مطالعات انجام شده و پتانسیلها و نیاز صنعت نفت درخت فناوری نانوکامپوزیتهای پلیمری تهیه و طرح دستیابی به تکنولوژی ساخت و به کارگیری نانوکامپوزیتهای پلیمری در صنایع نفتی، در چند فاز اجرا شد. این محقق با اشاره به کاربردهای نانوهای پلیمری کامپوزیتی، اضافه کرد. این نوع مواد در قابلیت توسعه افزایش مقیاس و تولید صنعتی را دارا بوده و در حوزههای مختلف صنعت نفت مثل مدیریت آب چاههای نفتی و گازی، ازدیاد برداشت و مخازن نفتی، خالصسازی و جداسازی گازها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی قابل استفاده است.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت