استان خوزستان

ارزیابی کیفی و تحلیل مشخصات مالچ های نفتی مورد استفاده در عملیات بیابانزدایی در کشور

نظارت بر روند تولید و کنترل کیفیت مالچ نفتی

ساخت نانو سیالات به منظور افزایش فوق العاده بازده انتقال گرما در سیکل روغن تبادلگرهای گرمایی واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان

تهیه فرمولاسیون های بهینه شده طعمه های شیمیایی و بیولوژیک جهت کنترل موریانه ها و مقایسه ارزیابی کارایی آنها با نمونه های رایج در اماکن شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان

ارزیابی حضور میکروارگانیزم های شاخص خوردگی در سامانه های آب صنعتی شرکت نفت و گاز اروندان، بررسی کارایی افزایه های مصرفی(Biocide، inhibitor scale، Corrosion inhibitor)_ فاز1

مطالعه آزمایشگاهی خواص ویژه مغزه های مخازن آسماری و بنگستان در چاههای شماره 133، 137، 141، 158، 146 و 163 میدان نفتی بی بی حکیمه و 71 میدان هفتکل

انتخاب مواد بازدارنده خوردگی و رسوبگذاری مناسب برای شرکت نفت فلات قاره و تعیین غلظت بهینه و شرایط مصرف

افزایش ضریب بازیافت از مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از روش های فناورانه

قرارداد خدمات مشاوره ای مهندسی، آزمایشگاهی و سرچاهی در خصوص سیمان و سیالات حفاری

مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سازند در فرآیند تزریق آب به مخزن بنگستان میدان اهواز

مطالعه تئوری و آزمایشگاهی رسوبات آسقالتین و خواص ترمودینامیکی در میادین نفتی سهراب و دارخوین

مطالعات ترمودینامیکی و تعادل فازی سیالات در مخزنئ های اهواز بنگستان پرنج و شادگان به همراه تحلیل آسفالتین و کشش سطحی

تحقیق و پژوهش در حوزه چالش های تعیین خواص معمولی و ویژه سنگ مغزه های مخازن تحت سرپرستی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

احداث خط لوله کامپوزیتی به طول 10 کلیومتر جهت انتقال نفت منطقه مارون 3

ارزیابی های کمی و کیفی و بررسی های پایلوتی تصفیه پذیری فاضلاب های روغنی واحد ACF منطقه آغار جهت مصرف کشاورزی

بررسی کیفی نفت های خام توزیعی و دریافتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در فصل زمستان 1395 و تحلیل نتایج

تعیین فرمولاسیون نفت خام فوق سنگین مناسب جهت صادرات از نفت های خام حوزه غرب کارون

مقایسه میدانی عملکرد طعمه های زیست سازگار فرموله شده با ترکیبات موریانه کش تجاری و ارائه فرمولاسیونهای جدید جهت کنترل تلفیقی علف های هرز در اماکن شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه خوزستان

انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری های در جهت بهینه سازی فرایندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان اهواز

انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه بمنظور توسعه فناوری در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بی بی حکیمه

انجام آزمایشات ژئوشیمی بر روی نمونه های نفت، خرده حفاری و مغزه های چاه ها در میادین نفتی اهواز، چلینگر و گرنگان و استخراج رابطه همبستگی از داده های حاصله

مطالعه خواص ویژه گروههای سنگی مختلف مخزن بنگستان در چاه شماره 63 میدان منصوری در راستای ازدیاد برداشت مخزن

ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی مربوط به احداث کارخانه پترولیوم کک

بررسی کمی و کیفی فاضلاب های تولیدی پتروشیمی آبادان با هدف ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقا کیفیت فاضلاب تصفیه شده نهایی به منظور استفاده مجدد، آبیاری و تخلیه به رودخانه

بررسی طرحهای قابل استفاده به منظور بهره برداری از هیدروژن مازاد پتروشیمی اروند و ارائه طرح توجیهی (فنی-اقتصادی) جهت انتخاب روش بهینه

مدل سازی رسوب و ته نشست آسفالتین در ستون چاه

مطالعه ژئوشیمیایی نمونه های نفت، گاز و مغزه های مخزن اسماری چاه های میدان قلعه نار

ساخت و ارزیابی نانو جاذب از ترکیبات فلز-آلی (MOF) برای نم زدایی از گاز طبیعی

کاربرد ترکیبات نانو برای افزایش راندمان مواد تعلیق شکن جهت کاهش مصرف و هزینه ها

مطالعه آزمایشگاهی خواص ویژه مغزه های چاه شماره 318 میدان مسجد سلیمان و تعیین خواص مخزنی مغزه های چاههای 501 و 136 میدان اهواز و چاه شماره 99 میدان منصوری

کنترل و دفع عوامل ماکروبیولوژیک مخرب با استفاده از فرمولاسیونهای جدید زیست سازگار

مدیریت آفات صنعتی و بهداشتی مربوط به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران در سال 97

مطالعه ترمودینامیکی رفتار کشش سطحی در فرایند تزریق گاز و آب در مخزن آسماری، چاه رودک -3

اندازه گیری مرکاپتان نفت های خام خروجی واحد های بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب

بررسی روند تغییرات کیفی نفت های خام خوراک پالایشگاههای کشور و صادراتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و تحلیل نتایج

طراحی دوغاب سیمان الاستیک جهت جلوگیری از نشت سیال درون سازندی از پاشنه لوله جداری در چاههای دما و فشار بالا در میادین اکتشافی

طراحی دوغاب سیمان فوق سبک جهت سیمانکاری لوله جداری منتخب در میادین اکتشافی

مطالعه آزمایشگاهی فرایند ازدیاد برداشت نفت توسط گاز کاندید

بهینه سازی نرخ و حجم تزریق اسید در یکی از چاه های مخزن بنگستان از میدان منصوری و تعمیم نتایج در راستای عملیات میدانی

بررسی ویژگی ها و تدوین روش شناسایی غربال مولکولی ویژه رطوبت زدایی از گازهای الفینی

مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سازند و کاهش نفوذ پذیری در فرآیند تزریق آب به مخزن بنگستان میدان اهواز با رویکرد تغییرات خصوصیات سنگ مخزن

مطالعه ژئوشیمی مخزن بر روی نمونه های مغزه حفاری با هدف تعیین زون های تولیدی و مرز آب و نفت در میادین چلینگر و گرنگان

کنترل و دفع عوامل ماکروبیولوژیک مخرب با استفده از فرمولاسیون های جدید زیست سازگار

ارزیابی و تحلیل روند تغییر مشخصات نفت های خام توزیعی و دریافتی واحدهای بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال 1398

بهینه سازی و انتخاب بازدارنده های خوردگی و رسوب شرکت نفت و گاز اروندان

مطالعه ماسه سنگ گدوان در بخشی از جنوب ناحیه دشت آبادان

مشاوره و نظارت بر تولید کاتالیست های واحد تولید هیدروژن

ارائه بسته طراحی فرآیندی (PDP) واحد هوادهی قیر (BBU) شرکت پالایش نفت جی اروند

ممیزی تفضیلی انرژی کارخانه الفین شرکت پتروشیمی امیرکبیر

انجام آزمایشات در راستای مطالعه زئوشیمیایی سنگهای منشا احتمالی(سازندهای کژدمی، پابده و گورپی) و نفت های میدان رگ سفید(مخازن آسماری و بنگستان)

پایش وضعیت و توسعه روش اندازه گیری مرکاپتان در انواع مختلف نفت های خام مناطق نفتخیز جنوب؛

مطالعات امکان سنجی مقدماتی فنی / اقتصادی پروژه مجتمع یکپارچه پالایشگاه / پتروشیمی با خوراک نفت خام صادراتی

ارزیابی فرمولاسیون های جدید علف کش با مواد هم افزا جهت کنترل علف های هرز و حفاظت از خاک مناطق صنعتی شرکت لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان

ارزیابی سیستم بخار فاز یک پتروشیمی شهید تندگویان

طراحی و ساخت سامانه ارزیابی پیوسته کاتالیست فرآیند خالص سازی ترفتالیک اسید مجتمع پتروشیمی تندگویان در شرایط مشابه عملیاتی جهت بومی سازی کاتالیست پالادیوم

مطالعه خواص ویزه سنگ مخزن بر روی مغزه های منتخب چاههای 127، 126، 125، 128 میدان پازنان

کنترل بیولوژیکی آفات بهداشتی توسط سویه های بومی مناطق صنعتی

جداسازی آسفالتین، واکس و رزین از نفت خام در تاسیسات سطح الارضی و ارزیابی فنی و اقتصادی (به شماره م الف98/387)

پایش تحلیلی کیفیت نفت های خام و NGL تولیدی واحدهای بهره برداری کارون، آغاجاری و گچساران در سال 1399

اندازه گیری و بررسی خواص ویژه سنگ مخزن بر روی مغزه های منتخب چاه شماره 8 میدان منصور آباد (آسماری)

امکان سنجی ناپایداری آسفالتین در صورت تزریق میعانات گازی در مخزن کرنج

انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه بمنظور توسعه فناوریها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان رگ سفید

مطالعه آزمایشگاهی خواص ترمودینامیکی سیالات نفتی مخازن آسماری و بنگستان به منظور ناحیه بندی مدل سیال مخازن میدان اهواز

انجام مطالعه ژئوشیمیایی میدان کوپال

مطالعه ژئوشیمی مخازن آسماری و آسماری-جهرم میادین منصورآباد و نرگسی

کنترل آفات صنعتی مناطق عملیاتی با استفاده از باکتریهای بومی منطقه

بررسی پدیده رسوب آسفالتین در اثر تزریق میعانات گازی بر سیال چاه های 129 پازنان و 127 آغاجاری

مدلسازی یکپارچه دارایی های نفتی در مخازن ایلام و سروک میدان آبتیمور

بررسی طرح های قابل استفاده به منظور ایجاد ارزش افزوده برای استفاده از liquid Waste در داخل و برون مجتمع پتروشیمی اروند و ارائه طرح توجیهی (فنی _اقتصادی)جهت انتخاب روش بهینه

ارزیابی نفت های خام خط لوله گوره به جاسک جهت دستیابی به داده های تجربی مورد نیاز برای طراحی مفهومی پتروپالایشگاه

خدمات مشاوره ای،مهندسی،آزمایشگاهی و سرچاهی در خصوص سیمان حفاری(دو حلقه چاه)

پایش تحلیلی کیفیت نفت های خام و NGL تولیدی واحدهای بهره برداری کارون، آغاجاری و گچساران در سال 1400

به کارگیری نانو سیالات پایه آبی در هیترهای حمامی واحدهای نمک زدایی و پایش آن در مقیاس صنعتی

مطالعه ژئوشیمی نمونه های نفت و سنگ میدان قلعه نار و آب تیمور

مناقصه- انجام آزمون کیفی تکمیل چاه و افزایه های اسید (طرح توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر)

مطالعه خواص ترمودینامیکی و کشش سطحی سیالات مخزن آسماری در میادین پازنان- شادگان- پارسی در راستای بهبود تولید مخزن

ارزیابی تحلیلی و تجربی خوراک نفت خام و برشهای استحصالی به منظور طراحی پتروپالایشگاه

بررسی علل خوردگی واحد تولید گلایکول(EO/EG)شرکت پتروشیمی مارون و ارائه راهکار عملی برای جلوگیری از پیشرفت خوردگی

تهیه مدل های پیشرفته ژِئوفیزیک مخزن در میدان آغاجاری

تحلیل و مدلسازی نتایج دستگاه های اندازه گیری استحکام و آنالیز موج صوتی سیمان و تهیه نرم افزار

کنترل و دفع عوامل ماکروبیولوژیک مخرب با استفاده از فرمولاسیونهای جدید زیست سازگار

بررسی امکان کاربری از مخازن کروی پنتان پالایشگاه آبادان

مطالعه و بررسی خواص فیزیکی-مولکولی-ترمودینامیکی و شرایط رسوب آسفالتین در چاه شماره 24 کوپال بنگستان

پایش مقایسه ای کیفیت نفت های خام و سنتزی واحدهای تولیدی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1401

شناسایی منشاء نشت های سطحی و ارائه راهکار برای جلوگیری از نشت نفت از میدان آغاجاری

مطالعه ژِئوشیمی مخزن بنگستان میدان مارون

مطالعه آزمایشگاهی تزریق دوباره آب های انباشته سطحی میدان گلخاری در آبده بنگستان

مطالعه ژئوشیمیایی نمونه های خرده سنگ سازندهای گرو و سرگلو در میدان مسجد سلیمان

امکان سنجی اقتصادی طرح جداسازی آسفالتین، واکس، رزین و افزایش درجه API نفت خام فوق سنگین غرب کارون در مقیاس صنعتی

گروه بندی مخزنی مغزه های 30 حلقه چاه از میادین شرکت مناطق نفت خیز جنوب و انتخاب بهینه نمونه جهت مطالعات خواص ویژه سنگ مخزن

طراحی و بکارگیری همبست(نکسوس) انرژی، آب و محیط زیست شرکت پالایش گاز بیدبلند

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support