:: www.ripi.ir ::

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

 

رییس بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و پدافندغیرعامل پژوهشگاه صنعت نفت:

می توانیم از خسارت های بزرگ پیشگیری کنیم

با توجه به موفقیت پژوهشگاه صنعت نفت در طراحی و استقرار سيستم اعلام حريق يكپارچه برای کلیه ساختمان های تحت پوشش سازمان، آتش نشاني تهران نيز اين مجموعه را به عنوان پايلوتی موفق مورد بازدید قرارداده و در نظر دارد ساختمان‌هاي مهم شهر و همچنين مراكز تاسيساتي بزرگ را از طريق سامانه مشابه در بخش ستاد فرماندهي پايش كرده و در كم‌ترين زمان ضمن آگاهی از محل دقیق وقوع آتش سوزی ها نسبت به پیشگیری از توسعه آنها اقدام نماید.

مهندس مجتبی جلیلی، رییس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل پژوهشگاه با بيان اين‌كه همكاري با سازمان آتش‌نشاني تهران در دستور كار قرار دارد گفت : موضوعاتی از قبیل طراحی نرم‌افزار يكپارچه SDS جهت شناسايي مواد شيميايي به منظور تسريع روند اطفاء حريق‌هاي شيميايي، ارايه اطلاعات، دانش و تجربيات در خصوص آتش‌سوزي های صنعتی و فرآیندی و همچنين بكارگيري روش‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي در خصوص آزمون های صحت عملكرد‌    فوم های آتش نشانی ، مواد اطفايي و خنك كننده ، از ديگر خدماتي است كه از سوي اين مجموعه به آتش‌نشاني تهران قابل ارايه است و اين دو مجموعه مي‌توانند در اين زمينه‌ها بايكديگر همكاري گسترده‌اي داشته باشند.

ايشان در ادامه به بحث آموزش های دو جانبه در جهت ارتقاء توان علمی و عملیاتی پژوهشگاه و سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد و گفت: سازمان آتش نشانی تهران با استفاده از دانش و توان عملیاتی و آموزش‌های بین المللی خود و پژوهشگاه با هدف آشنایی سازمان آتش نشانی تهران با اماکن و فعالیت های پژوهشگاه و آتش سوزی های صنعتی می توانند از خسارت‌هاي بزرگ پیشگیری كنند.

جلیلی یاد آور شد پس از ماه مبارک رمضان یکی از بزرگترین مانور­های امداد، نجات و اطفاء حریق در ساختمان­های بلند با همکاری سازمان آتش نشانی تهران در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد.