:: www.ripi.ir ::

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

 

نشست دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان؛

پاكسازي زيستي و رفع آلودگي هاي زيرزميني

بيست و سومين نشست دانشی با عنوان « درس آموخته هاي حاصل از اجراي ميداني پاكسازي زيستي و رفع آلودگي هاي زيرزميني محوطه بارگيري و انبار پتروشيمي آرياساسول » توسط دكتر محمد مهدی دستغيب، مسئول پروژه اجرای میدانی پاکسازی زیستی و رفع آلودگی های زیرزمینی محوطه بارگیری و انبار پتروشیمی آریاساسول روز دوشنبه، یازدهم تیرماه در واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این نشست با مقدمهء روش های زیستی مبتنی بر فعالیت متابولیک میکروارگانیسمهای تجزیه کنندهء هیدروکربن و مقایسه آن با روش های شیمیایی و فیزیکی، مزایا و معایب انجام این پروژه و مهمترین دستاوردهاي حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

از موضوعات مهم مورد توجه در این نشست می توان به طراحی و اجرای روش­های مانتیورینگ و ارزیابی و مدلسازی گستره آلودگی در آب زیرزمینی در یک منطقه 10 هکتاری، همچنین طراحی و ساخت بیوفیلتر صنعتی برای رفع آلودگی از هوای خروجی سامانه استخراج بخارات خاک اشاره کرد.

این گزارش می افزاید تلفیق فناوری استخراج بخارات از خاک با فعالسازی میکروفلور آب زیرزمینی برای رفع آلودگی در سایت (حذف 71 درصد آلودگی طی یکسال) از دیگر مطالب طرح شده در این نشست بوده است.