پژوهشگاه صنعت نفت

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

 

معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد:

ارتقاء ساختار و فرآیندهای پژوهشگاه/ نوآوریِ کسب و کار در سال99

 

برنامه هاي كلان پژوهشگاه صنعت نفت

دكتر احمد فرمهيني، معاون برنامه‌ريزي پژوهشگاه صنعت نفت در گفتگو با واحد خبر به شعار سال گذشته با عنوان "چابك‌سازي سازمانی" که از سوی مدیریت مجموعه برگزیده شده بود اشاره کرد و گفت: به منظور اجرايي كردن برنامه‌هاي كلان سازمان و همچنين دستيابي به اهداف کلان پژوهشگاه، پروژه "برنامه راهبردي پژوهشگاه" تعريف و اجرا گرديد. برپایه این پروژه، راهبردها و برنامه هاي عملياتي مرتبط با هر راهبرد در سطح پژوهشگاه تدوين گرديد. اين برنامه ها در معاونت برنامه ريزي شامل: طراحی و بهبود فرایندها، مطالعات مربوط به منابع انسانی و پروژه های مرتبط با حوزه مدیریت دانش و حوزه های زیرساختی نظیر فناوری اطلاعات تدوین شد كه در سال گذشته اجرایی گردید.

وي در راستا اين پروژه و نحوه انجام آن افزود: در اين پروژه، ابتدا مدل برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه تعيين و بر مبناي آن تحليل اسناد بالادست بررسي شد و در ادامه بهينه‌كاوي سازمان‌هاي پژوهش و فناوري، تحليل ذينفعان و محيط داخل و خارج بر اساس الگوي PEST صورت گرفت و بر اساس خروجي هاي اين مدل، اركان جهت‌ساز پژوهشگاه بازنگري و اهداف كلان تعيين و راهبردهاي دستيابي به اين اهداف نيز تدوين گرديد.

استقرار سامانه مدیریت شاخص های کلیدی/ ارزیابی عملکرد سازمان

ايشان در ادامه به موضوع ارزيابي عملكرد پژوهشگاه پرداخت و تصريح كرد: یکی از نقاط قوت پژوهشگاه، ارائه گزارشات ارزیابی عملکرد سازمانی بصورت دوره ای با استفاده از "سامانه مدیریت شاخص‌های کلیدی عملکرد" است. همچنین به منظور یکپارچه سازی نظام ارزیابی عملکرد در سه سطح پژوهشگاه، پردیس ها/ پژوهشکده ها و فردی، و همسو با اهداف کلان و برنامه راهبردی پژوهشگاه، «نظام جامع ارزیابی عملکرد پژوهشگاه» بازنگری گردید. وی ادامه داد: در سال جاری در نظر است که با همکاری سه پردیس و معاونت های فناوری و پشتیبانی، شاخص های کلیدی عملکردی بازنگری شود و بر مبنای شاخص های جدید، هدفگذاری هوشمند صورت گیرد. همچنین بازنگری سامانه مدیریت شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز در دستور کار می باشد که با همکاری واحد فناوری اطلاعات در حال انجام است.

چابک سازی فرآیندهای کسب وکار

دکتر فرمهینی در زمینه برنامه هاي تدوین شده به منظور چابك‌سازي سازمان گفت: به منظور يكپارچه‌سازي فرايندهاي اصلي سازمان، پروژه "مديريت فرآيند هاي كسب وكار پژوهشگاه" تعریف و با جديت در سال گذشته انجام و دستاوردها در این حوزه مدلسازي و پياده‌سازي شدند.

وی افزود : تحلیل و مدل سازی فرایند اصلی با عنوان مدیریت پروژه های پژوهشگاه نیز به اتمام رسیده و تمامی فرایندهای کلیدی سازمان از جمله مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی و.... مورد تحلیل قرار گرفته و مدل های فرآیندی حاصل در سال 99 در بستر BPMS پیاده سازی خواهد شد.

بستر سازیِ ساختاری

معاون برنامه‌ريزي با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختار سازمانی پژوهشگاه بوده ایم گفت: با توجه به دستور انتقال و ادغام پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، از سوی وزیر محترم نفت در سال 98، شاهد بهبود وضعیت ساختار پژوهشگاه از منظر تقویت حوزه های پژوهشی بوده ایم.

ایشان تقویت پردیس بالادستی، کوچک سازی بخش های مختلف ستادی و بازنگری وضعیت ارتقاء پایه های سازمانی کارکنان با تصویب وزارتین نفت و علوم، تحقیقات و فناوری را از جمله اقدامات موثر در بهبود ساختار در جهت تقویت روند چابک سازی ذکر کرد.

پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت

فرمهینی یکی دیگر از اقدامات این معاونت را پیاده سازی و استقرار سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت دانست و گفت: در سال گذشته موفق به پیاده سازی این سیستم در تمامی واحدهای ستاد و صف شدیم که در همین راستا برنامه ریزی های مناسبی در جهت انجام ممیزی های داخلی و خارجی با هدف تمدید گواهی نامه های مورد نظر نیز صورت گرفته است و امیدواریم در سال جاری بتوانیم با برنامه ریزی های صورت گرفته، گواهی نامه های مربوط به استانداردهای سیستم مدیریت انرژی و کیفیت آزمایشگاهی را کسب نماییم. ایشان اشاره نمودند که: حفظ، پایش و بروزرسانی استانداردها از برنامه های سال 99 می باشد.

برنامه ریزی منابع انسانی/ ارزیابی عملکرد کارکنان

وی به ضرورت توجه به مطالعه و برنامه ریزی نیروی انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: به منظور تدوین برنامه های بهبود در این حوزه، به کارگیری مدل های علمی و همچنین مطالعات تطبیقی را در دستور کار قرار دادیم، و با توجه به روند خروج نیروی انسانی در سنوات اخیر و آتی، گزارشی از نیازسنجی نیروی انسانی به مراجع ذیربط در وزارت نفت ارسال شده است و تا اخذ تصمیمات مناسب در این زمینه، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

ایشان در همین راستا تصریح کرد: سال گذشته، ارزیابی عملکرد کارکنان در بهبود انگیزش و عملکرد، به عنوان یکی از اولویت های سازمان انتخاب شد و مدل ارزیابی، که ترکیبی از شایستگی ها و شاخص های عملکردی بود به عنوان مبنای کار در این روش مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت مکانیزه در سال جاری قابل اجرا خواهد بود.

فرمهینی به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه تامین نیروی متخصص مورد نیاز گفت : با بهره گیری از مکانیزم های انتقال نیروی انسانی، پس از انجام 40 مصاحبه، 21 نفر از این افراد، انتخاب شده که در حال حاضر برخی در پژوهشگاه مستقر و برخی دیگر در حال طی نمودن فرایند انتقال به این مجموعه می باشند. همچنین از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی می توان به تایید انتصابات، ترفیعات، جذب طرح نظام، و تعدیل مدرک تحصیلی اشاره کرد.

یکپارچه سازی و ارتقاء فناوری اطلاعات

معاون برنامه ریزی پژوهشگاه با تاکید بر اینکه حوزه فناوری اطلاعات، نقش پر رنگی در ایجاد زیر ساخت برای چابک سازی سازمان ایفا می کند، اظهار داشت: در سال گذشته، اقدامات مناسبی جهت توسعه زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری پژوهشگاه انجام شده است که در زمینه سامانه یکپارچه نرم افزاری پژوهشگاه (سیپ) ، امضای الکترونیک راه اندازی و در این معاونت اجرایی شد و در سال جاری این فرایند به تمام پژوهشگاه تسری داده خواهد شد؛ در همین زمینه جهت تسهیل امور، چاپ نامه ها محدود و بسیاری از فرم های کاغذی حذف شدند.

وی ادامه داد: جهت بهبود فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتریان و امور مالی پژوهشگاه، با همکاری دو معاونت فناوری و پشتیبانی، زیرساخت های نرم افزاری تهیه شده و امیدواریم در سال جاری شاهد نتایج مثبت و تاثیرگذار آن باشیم؛ از سوی دیگر در زمینه ارتباطات نرم افزاری با سایر سازمان ها اقدامات موثری صورت گرفته است که از آن میان می توان به تولید وب سرویس ارتباط برخط با شبکه راهبردی نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد که راه اندازی آن ارتقاء جایگاه پژوهشگاه را به دنبال خواهد داشت.

ایشان به پشتیبانی و نگهداری 2000 دستگاه کامپیوتر در سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه نرم افزار مدیریت یکپارچه سرویس ها و اموال کامپیوتری پژوهشگاه راه اندازی و با توجه به نظر سنجی های انجام شده رضایت نسبی از سرویس های ارایه شده وجود دارد، ولی از سوی دیگر با توجه به قدیمی شدن بسیاری از تجهیزات، گزارش مبسوطی به هیات رئیسه ارایه شده است و امیدواریم با تامین بودجه مورد نیاز در سال جاری، بتوانیم جهت رفع مشکلات به وجود آمده و ارایه سرویس بهتر، نوسازی این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهیم.

معاون برنامه ریزی پژوهشگاه، بهبود ارایه سرویس های الکترونیک در پژوهشگاه را از بخش های مورد اهمیت خواندو تاکید کرد که در این زمینه، زیرساخت شبکه و سخت افزار های موجود بررسی و مورد بازنگری قرار گرفته اند که از اقدامات صورت گرفته در این زمینه می توان به راه اندازی فایروال های شبکه و وب، بهینه سازی خطوط ارتباطی دولت، وزارت نفت و مخابرات و بهینه سازی زیر ساخت شبکه و سرورها اشاره کرد.

مدیریت یکپارچه اطلاعات یکی از برنامه های سال 99 می باشد که اجرای پروژه مذکور در انستیتو گاز در سال 1399 در دستور کار قرار دارد.

اطلاعات علمی و مدیریت دانش در پژوهشگاه

دکتر فرمهینی بر لزوم ماندگاری دانش در این سازمان نیز تاکید داشت و افزود: واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش در سال 98، پروژه استقرار فرایندهای مدیریت دانش و سامانه مربوطه را در پردیس انرژی و محیط زیست با موفقیت به انجام رسانده ، بیش از 10 دستورالعمل و روش اجرایی مدیریت دانش، تصویب و بیش از 20 نشست دانشی و ژورنال کلاب برگزار نموده است و دسترسی به بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی و 3 پایگاه تحلیل استنادی تاکنون محقق شده است.

به گفته دکتر فرمهینی، انجام سه پروژه استقرار فرایندهای مدیریت دانش در پردیس بالادستی و پایین دستی و انستیتوی فراورش گاز و همچنین عملیاتی نمودن سامانه مستقر شده در پژوهشگاه را می توان از جمله برنامه های این معاونت در سال 99 برشمرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: مدیریت برگزاری جلسات هیات امنا و کمیسیون دائمی، کمیته امنیت اطلاعات و کمیته انتظامی اعضای هیت علمی پژوهشگاه، هیات رئیسه داخلی و شورای فرهنگی از مهمترین جلساتی است که از سوی این معاونت راهبری می شود که از دستاوردهای این نشست ها می توان به تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی پزوهشگاه در سال 98، تعیین وضعیت اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و تصویب روشهای اجرایی و دستورالعمل های داخلی سازمان اشاره کرد.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت