پژوهشگاه صنعت نفت

اخبار بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت

 

دکتر کاظم زاده در تشریح فعالیت های پردیس بالادستی پژوهشگاه:

تکنولوژی‌های نوظهور، کلید مزیت رقابتی و ارزش افزوده در حوزه بالادستی است

دكتر عزت‌اله كاظم‌زاده، که به تازگی مدیریت پرديس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت را بعهده گرفته است در گفتگوي اختصاصي با واحد خبر روابط‌ عمومي این سازمان، برخی از فعالیت ها و سیاست های جدید این پردیس را تشریح کرد.

ایشان با اعلام فعالیت های پردیس بالا دستی در سه حوزهء علوم زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه میادین،پژوهشگاه را مركز تحقیق و توسعه شركت ملي نفت و در زمينه تكنولوژي‌هاي نوین پيشرو خواند و گفت : اولويت اصلي اين پرديس بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوظهور و جدیدی است كه برای صنعت ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده داشته باشد و در این راستا تشکیل و تقویت قطب های تخصصی بین رشته‌ای و چند رشته ای نظیر ژئومکانیک نفت، با بکارگیری تمامی تخصص های مرتبط در برنامه کاری پردیس می باشد.

وی افزود: ماموریت اصلی این پردیس، رفع مشکلات و معضلات بخش های اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید و حفاری است، لذا همه تخصص های مرتبط با حوزه‌ فعاليت‌هاي بالادستي در این پردیس تجمیع گرديده كه از مزیت های این پردیس بشمار مي‌رود. نيروي انساني با تجربه و متخصص از یک سو و برخورداری از تمامي تخصص‌هاي مرتبط با زنجيره ارزش بالادستي و تجارب موفق گذشته، پشتوانه‌اي مهم در فعالیت های این مجموعه است كه مي‌تواند با همكاري‌ با ساير پردیس های پژوهشگاه، طرح های اثربخشی را برای صنعت نفت به انجام رساند.

دکتر کاظم زاده گفت: حضور مستمر و تعامل با صنعت با هدف رفع تنگناها، مشكلات و چالش‌هاي موجود با انجام پروژه‌هاي كاربردي، مطالعاتي و فناورانه، با توجه به الزامات آتي و ایجاد شبکه فناوری با هدف تجاري سازي فناوري‌ها از مهم‌ترين فعاليت‌‌هايي است كه در دستور كار اين پرديس قرار دارد.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه به موفقيت‌هاي بدست آمده در حوزه ازدياد برداشت در اين پرديس نيز اشاره كرد و گفت: ازدياد برداشت برخلاف ديگر فرايند‌ها، فرآيندی زمان‌بر است و پژوهشگاه صنعت نفت توانسته در این مسیر شامل ارائه چشم‌انداز طرح توسعه، غربال‌گري روش‌هاي ازدياد برداشت، مطالعات آزمايشگاهي و اجراي پايلوت، با انجام پروژه های متعدد، تجربیات ارزنده ای کسب نماید.

وی با بیان اینکه اکنون مطالعات جامع بیش از بیست میدان نفتی و گازی در کارنامه این پردیس قرار دارد تاکید کرد: در این راستا توانمندی ها و قدمت ارائه سرویس ها و خدمات فناورانه و تحقیقات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت ازدیاد برداشت در حوزه ی زمین شناسی، مغزه ، سیال، رسوب واکس و آسفالتین سیال و سیمان حفاری و انگیزش چاه با سیستم های پیشرفته آزمایشگاهی می تواند کمک زیادی به این مهم نماید و با توجه به هزینه بر بودن فرایندهای ازدیاد برداشت در مقیاس میدانی، پس از غربالگری روشها و انتخاب بهترین سناریوها، ناحیه ای به عنوان پایلوت از کل میدان انتخاب و روش های ازدیاد برداشت قبل از بکارگیری میدانی بکارگرفته می شوند .

دکتر کاظم زاده تصریح کرد: بايد اذعان داشت كه مدیریت پورتفوليوي کسب و کار در صنايع بالادستي، باعث شده تمامی فعالیتهای اين حوزه به صورتي ماهرانه و با كيفيت در پردیس بالادستی شکل گیرد.

كاظم زاده چابك‌سازي سازمان با هدف ایجاد سهولت در انجام پروژه های تحقیقاتی، کاربردی و همچنین توسعه فناوری های جدید را از ديگر برنامه های اين مجموعه برشمرد و گفت: از آنجا كه شرکت های دانش بنیان در تمامي سازمان‌هاي معتبر دنيا حائز اهمیت هستند، شكل‌گيري آنها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با هدف تجاري‌سازي فناوري‌هاي پژوهشگاه نیز يكي از موضوعاتي است كه هم‌اكنون در دستور كار قرار گرفته است. بدین منظور مطالعه و بازنگری در فرآیندهای کاری، آموزشهای تخصصی و ميان رشته‌اي ضمن خدمت براي كاركنان و بازار محور بودن كارها در اولویت های کاری این پردیس خواهدبود.

بهبود مستمر فرآیند ارتباط با مشتریان و ذینفعان

رئیس پردیس بالا دستی پژوهشگاه، وجود گروه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) را از بخش های مورد توجه ویژه در پژوهشگاه خواند و گفت: از طريق اين گروه، تمامي پارامتر‌هاي موجود در يك پروژه از نگاه مشتريان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و سه مولفهء مثلث فضای رقابتی یعنی سرعت، کیفیت و هزینه را مي‌توان مورد قضاوت مشتری قرار داد بطوریکه نقاط ضعف و آسيب‌هاي موجود شناسايي و بررسي مي‌شوند و در جهت بهبود مستمر آن‌ها اقدامات لازم صورت مي‌پذيرد.

وی قانع بودن به شرايط موجود و تمایل بر حفظ اين شرايط را تهديدی بزرگ براي مجموعه دانست و گفت: مشتریان با انتظارات بالا، زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی خدمات آزمايشگاهي و پروژه ها هستند و در مدیریت ارتباط با مشتری، توجه خاص به درخواستهاي آنان در اولويت قرار دارد.

ايشان حرکت در مسیر خط مشی مدیریت پژوهشگاه مبنی بر بکارگیری مولفه های اصلی رقابت در پژوهش های فناورانهء حوزه بالا دستی را مورد تاکید قرار داد و افزود: علاوه بر سه عنصر کلیدی سرعت، کیفیت و هزینه انجام پروژه ها، شناسايي فضاي كسب و كار، بسيار حايز اهميت است چراكه ارايه خدمات مي‌بايست بر اساس نياز صنعت و رسالت پژوهشگاه صورت پذيرد.

وي يكي از روش‌هاي كارآمد در سازمان‌ها را استفاده از شبكه‌هاي فناوري دانست و گفت: قطعا سازمان‌ها به تنهايي قادر به انجام تمامي فعاليت‌ها نمی باشند و اين امر را به خوبي مي‌توان در طرح "مدلسازی حوضه و سیستم های هیدروکربنی خلیج فارس و دریای عمان شاهد بود كه شبكه‌اي از شركت‌هاي داخلي و خارجي، متخصصين مختلف از بسياري از شركت‌ها با يكديگر همكاري نمودند و در نهايت حجم وسيعي ازفعالیت ها با رضایت کامل کارفرما و اثربخشی زیاد انجام گرفت.

رييس پرديس بالادستي پژوهشگاه به برگزاري سمينار‌هاي يك‌روزه در سطح شركت ملي نفت ايران با هدف مدیریت دانش کسب شده و انتقال آن به صنعت از طریق اجرای کارگاههای آموزشی اشاره كرد و گفت: يكي از برنامه‌هاي آتي پرديس بالادستي، برنامه‌ريزي براي حضور كارشناسان شركت‌هاي مختلف در پژوهشگاه مي باشد، از اين رو انتظار مي‌رود پژوهشگاه در حوزه فناوري‌هاي نوين پيشگام بوده و علاوه بر شناسايي آن‌ها در سطح جهاني در خلق و بومي‌سازي فناوری و ارايه خدمات به صنعت نيز پيشتاز باشد.

ایشان تاکید کرد: این پردیس با توجه به بکارگیری خرد جمعی و مشارکت همه کارکنان در تصمیم سازی، برنامه ریزی مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و سرمایه نیروی انسانی در توسعه فناوری مورد نیاز صنعت نفت، ایجاد شبکه فناوری با همکاری و مساعدت سایر پردیس های پژوهشگاه در مرحله نخست و در ادامه همکاری با دانشگاه و همچنین تجربیات موفق گذشته می تواند چراغ راه مناسبی برای اجرای موثر طرحها در صنعت نفت آینده باشد که در این راستا آشنايي مستمر کارکنان پژوهشگران با فناوری های جدید، مفید و موثر خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر نقش پژوهشگران بعنوان بازیگران اصلی، بر ضرورت ایجاد شبکه فناوری از طریق توسعه ارتباط با مرکز پژوهش صنعت نفت، دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری داخلی و خارجی و توسعه فضای کسب و کار و تغییر میدان بازی با توجه به ریسک های پیش رو تاکید کرد و گفت : به جرات مي‌توان گفت كه معضلات و مشکلات صنعت با راهکارها و فناوری‌های دیروز حل‌شدني نبوده بلکه باید همواره بصورت مستمر نگاهی به فناوری های جديد و بروز شده صنعت داشت و در این مسیر باید به بازارهای تحقیق و توسعه کشورهای همسایه كه به کلید رفع مشکلات صنعتي توجه داشته‌اند بيشتر توجه كرد.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه در خاتمه اظهار کرد: هر چند شرکت ملی نفت ایران، پژوهشگاه را به عنوان مرکز پژوهش و توسعه خود مي‌داند تا خدمات خود را بصورت انحصاری به این مرکز واگذار نمايد، مع الوصف این مركز در تلاش است تا برای بقای خود نگاهی رقابتی به سایر رقبا نيز داشته باشد و بدون توجه به انتظارات مشتری، راهی جز شکست در آینده متصور نخواهد بود.

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت