پژوهشگاه صنعت نفت

محصولات ویژه حوزه پژوهش شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي و پليمري
کد خدمات نام خدمات
277-2-750 تهيه استيل استونات كروم (III)
278-2-750 تهيه استيل استونات آهن (III)
282-2-750 تهيه دمولسيفاير
334-2-750 سنتز كود مايع
335-2-750 ساخت نانو ذره آهن (پوشش دار)
336-2-750 ساخت نانو ذره آهن (بدون پوشش)
337-2-750 تهيه نانو ذره اكسيد آهن
338-2-750 نانوذره سيليكا (SiO2)  هيدروفيل
339-2-750 سنتز 1 - بوتيل -3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
340-2-750 سنتز 1 - هگزيل -3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
341-2-750 سنتز 1 - اكتيل-3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
342-2-750 سنتز 1 - اكتيل-3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
343-2-750 سنتز 1 - اكتيل-3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
344-2-750 سنتز 1 - هگزيل -3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
345-2-750 سنتز 1 - هگزيل -3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
346-2-750 سنتز 1- هگزيل 3 متيل ايميدازوليوم هگزا فلوئوروفسفات
347-2-750 سنتز 1- هگزيل 3 متيل ايميدازوليوم هگزا فلوئوروفسفات
348-2-750 سنتز 1- اکتيل 3 متيل ايميدازوليوم هگزا فلوئوروفسفات
349-2-750 سنتز 1- اکتيل 3 متيل ايميدازوليوم هگزا فلوئوروفسفات
350-2-750 سنتز 1 - بوتيل -3- متيل ايميدازوليوم كلرايد
351-2-750 سنتز 1- اکتيل 3 متيل ايميدازوليوم تترا فلوئوروبورات
352-2-750 سنتز 1- اکتيل 3 متيل ايميدازوليوم تترا فلوئوروبورات
353-2-750 سنتز 1- اکتيل 3 متيل ايميدازوليوم تترا فلوئوروبورات

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت