EN

گوگرد توليد شده در صنعت نفت، از اين پس خام فروخته نمي‌شود

ابداع دانش فرمولاسيونهاي مختلف گوگردي توسط پژوهشگاه نفت:

گوگرد توليد شده در صنعت نفت، از اين پس خام فروخته نميشود

پژوهشگاه صنعت نفت با کسب دانش ساخت فرمولاسيونهاي مختلف گوگردي متناسب با شرايط اقليمي خاکهاي کشور موفق به جلوگيري از خام فروشي گوگرد شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاعرساني شرکت ملي نفت ايران، محمد تيموري، معاون صنايع پايين دستي پژوهشگاه صنعت نفت در نشست خبري که امروز (17 خرداد ماه) در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: اين طرح ملي پس از طي دوره آزمايشي در تمامي خاکهاي زراعي در سطح کشور اجرا خواهد شد.

وي يادآور شد: طي سالهاي گذشته بخش قابل توجهي از گوگرد توليدي صنعت نفت به شکل خام روانه بازارهاي صارداتي ميشد که از نظر اقتصادي براي کشور توجيهپذير نبود، طبق بررسيهاي فني و اقتصادي انجام شده توسط پژوهشگاه، مشخص شد نه تنها استفاده از صنعت گوگرد در صنعت کشاورزي در بهبود کمي و کيفي محصولات کشاورزي بسيار موثر است بلکه اين استراتژي به تنهايي ميتواند محل مصرف مناسب براي گوگرد مازاد در کشور باشد.

تيموري افزود: به همين منظور محققان پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت در اقدامي مناسب دانش ساخت فرمولاسيونهاي مختلف گوگردي متناسب با شرايط اقليمي خاکهاي کشور را ابداع نمودند.

وي گفت: تامين نياز صنعت نفت به دانش فناوري تبديل گوگرد به محصولات با ارزش افزوده بالا، ايجاد بسترهاي مناسب جهت جلوگيري از خام فروشي گوگرد، دستيابي به دانش طراحي و ساخت واحدهاي توليد گوگرد بنتونيتي، توسعه فناوري توليد گوگرد بنتونيتي غني شده با آهن، روي و منگنز، بوميسازي فناوري تبديل گوگرد خام به محصولات با ارزش بالا از اهدافهاي اين طرح ملي است.

معاون صنايع پايين دستي پژوهشگاه صنعت نفت، توسعه خودباوري در عرصه صنعت گوگرد کشور و جلوگيري از واردات تکنولوژي، بررسي قابليت گوگرد عنصري براي کاهش Ph خاک، افزايش عناصر غذايي در خاک، افزايش جذب عناصر غذايي و عملکرد منتخبي از مهمترين گياهان زراعي رايج در کشاورزي ايران را از ديگر اهداف اين طرح عنوان کرد و گفت: پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد (خانگيران) به عنوان بزرگترين توليدکننده گوگرد در کشور روزانه بالغ بر 2 هزار تن گوگرد توليد ميکند که مشکلاتي از قبيل انبار کردن، حملونقل و ملاحظات زيست محيطي گوگرد و همچنين عدم صرفه اقتصادي خام فروشي باعث شد تا پالايشگاه گاز خانگيران بخشي از گوگرد خود را به توليد فرآورده گوگرد بنتونيتي اختصاص دهد.

وي افزود: به همين منظور پژوهشگاه صنعت نفت توانسته است در تعامل با مديريت پالايشگاه خانگيران، زمينه توليد انبوه فرمولاسيونهاي مختلف گوگردي حاوي بنتونيت و عناصر ريزمغذي را فراهم کند و بر اساس قرارداد فيمابين پژوهشگاه صنعت نفت با موسسه تحقيقاتي خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي بخشي از اولين توليد آزمايشي گوگرد بنتونيتي در پالايشگاه خانگيران جهت انجام تستهاي ميداني در استانهاي مختلف کشور توزيع شده است.

استفاده از گوگرد مازاد صنعت نفت براي تغذيه خاکهاي کشاورزي

اميرناصر احمدي؛ رييس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت و مجري طرح فرموله کردن گوگرد براي استفاده در صنعت کشاورزي در ادامه اين نشست گفت: آزمايش محصول حاصل از فرموله کردن گوگرد براي استفاده در صنعت کشاورزي، در آزمايشگاههاي صنعت نفت و وزارت کشاورزي نتايج خوبي در برداشته است و دو وزير نفت و كشاورزي حمايتهاي خوبي از اين طرح کردهاند.

وي افزود: يکي از محصولات صنعتي نفت، توليد گوگرد ضمن توليد محصول است، به همين علت گوگرد در حجم بالايي در کشور توليد ميشود و با توجه به اين که انتقال و فروش گوگرد از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست در بعضي مواقع به علت انباشته شدن گوگرد، در انبارها جايي براي نگهداري و انبار کردن گوگرد نيست.

احمدي تصريح کرد: بنابراين گوگرد انباشته شده در انبارهاي کشور، بايد تبديل به يک سري فرآوردههاي با ارزش بشود تا علاوه بر ايجاد فرآوردههاي با ارزش، از انباشته شدن حجم گوگرد در کشور جلوگيري شود.

ويافزود: پژوهشگاه صنعت نفت براي حل اين معضل اقدام به ساخت ترکيبي با استفاده از گوگرد کرده است، در اين ترکيب گوگرد با ترکيبات ديگر فرموله و پس از اضافه شدن ريزمغذي، اين ترکيب وارد خاک ميشود.

رييس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت توضيح داد: گوگرد را نميتوان بدون اضافه کردن ترکيبات مغذي و فرموله کردن آن، وارد خاک کشاورزي کرد زيرا گوگرد به تنهايي در غنيسازي خاک موثر واقع نميشود.

وي تاکيد کرد: خاکهاي کشور ايران به طور کلي قليايي هستند و اين باعث گياه سوزي و مانع رشد مناسب گياهان ميشود، پژوهشگاه صنعت نفت با فرموله کردن گوگرد، Ph خاک کشاورزي را تنظيم کرده تا موادغذايي به موقع به مصرف گياه برسد.

احمدي افزود: در حال حاضر توليد گوگرد در صنعت نفت حدود دوميليون تن در سال است که فضاي کافي براي نگهداري آن وجود ندارد.

وي گفت: در حال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت در حال برنامهريزي براي استفاده از گوگردهاي انباشته شده در پالايشگاههاي خانگيران و ايلام است، سپس وارد فازهاي پارس جنوبي خواهيم شد و در هر فاز پارس جنوبي پلنتهايي ايجاد و گوگرد انباشته شده آنها درهمان مکان تبديل به گوگرد مورد استفاده در صنعت کشاورزي خواهد شد.

احمدي تاکید کرد: توليد گوگرد فاز 2 و 3 پارس جنوبي حدود 200 تن در روز است و ما بايد اين 200 تن را تبديل به گوگرد مورد استفاده در صنعت کشاورزي کنيم تا علاوه بر تغذيه خاک، معضل انباشته شدن گوگرد را برطرف نماييم.

وي توضيح داد: اگر کل گوگرد کشور تبديل به گوگرد مورد استفاده در صنعت کشاورزي شود، وزارت کشاورزي مجدد به آن نياز دارد و اين نياز متداوم است.

رييس پژوهشکده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت گفت: با توجه به اينکه دو ميليون تن گوگرد در سال درکل کشور توليد ميشود و حدود 8 هکتار زمين کشاورزي به کود ترکيب شده با گوگرد نياز دارند و با در نظر گرفتن اين موضوع که هر هکتار زمين به حدود يک تا يک و نيم تن گوگرد براي تهيه اين ترکيب نياز دارد، ما در کل حدود دوازده ميليون تن گوگرد براي تهيه کود فرموله شده با گوگرد به منظور تغذيه خاک در صنعت کشاورزي نياز داريم. وي افزود: اين نياز پس از راهاندازي فازهاي در دست احداث پارس جنوبي، و توليد گوگرد آنها، کماکان وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *