EN

برنامه ملی پژوهشگاه نفت برای بیابان‌زدایی/ تولید سوخت از گیاهان

پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از گیاهی به نام جاتروفا که سازگار با خاکهای شور و محیطهای کمآب است موفق به تولید سوخت شدند این طرح برای اجرا به مجلس ارائه خواهد شد.

کارشناس ارشد محیط زیست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این پژوهشگاه در جهت بیابانزدایی، افزود: اهمیت سوختهای فسیلی به دلیل انتشار گازهای گلخانهای و آلایندههای زیست محیطی در دنیا کاهش یافته است از این رو توجه جهانیان به تولید سوختهای پاک و تجدیدپذیر که منبع آن زیست توده (BioMass) است معطوف شده است.

وی با بیان اینکه سوخت های پاک در دو دسته بیواتانول و بایودیزلها تقیسم میشود؛ اظهار داشت: در این راستا طرح ملی از سوی این پژوهشکده با عنوان “از بیابانزدایی تا سوخت پاک” ارائه شده است.

ناهید اعتمادی با اشاره به جزئیات این طرح ملی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 20 درصد از مساحت کشور را بیابان تشکیل میدهد و با بررسیهایی که انجام شد میتوان ازبرخی از گونههای گیاهی مانند “جاتروفا” علاوه بر تولید سوخت برای جلوگیری از توسعه بیابان استفاده کرد.

وی گیاه جاتروفا را گیاهی چند منظوره توصیف کرد و ادامه داد: این گیاه در خاکهای شور و قلیایی سازگار است و میتواند در مناطق کم آب و سخت کشت شود از این رو برای برنامههای بیابانزدایی کاندیدای مناسبی است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دانه این گیاه دارای 30 تا 40 درصد روغن است که از آن میتوان در جهت سوخت پاک بهرهبرداری کرد علاوه بر این پس از انجام عملیات روغنکشی از کنجاله آن به عنوان سموم دفع حشرات در مزارع استفاده میشود. محقق این طرح با بیان اینکه جاتروفا از دسته دانههای گیاهی غیرخوراکی است، اضافه کرد: نسل اول بایوفیولها از دانههای گیاهی خوراکی بود که با توجه به کمبود غذا دربرخی مناطق دنیا، اعتراضات زیادی را ایجاد کرد از این رو محققان به دنبال گونههای غیرخوراکی بودند که که در تحقیقاتی که انجام شد نشان داد گیاه جاتروفا میتواند جایگزین مناسبی برای تولید سوختهای پاک باشد.

اعتمادی از ارائه این طرح به مجلس خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر این طرح ملی تدوین شده است و در آینده نزدیک از سوی پژوهشگاه صنعت نفت به مجلس ارائه میشود. امیدواریم با تصویب این طرح با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست اجرایی شود.

وی تاکید کرد: با اجرایی کردن این طرح علاوه بر کاهش توسعه بیابان در کشور میتوان از دانههای آن در جهت تولید سوخت پاک استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *