EN

پذیرش طرح تحقیقاتی محققان کشور در اوپک

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت از همکاریهای علمی این مرکز با اعضای اوپک خبر داد و گفت: در این راستا پژوهشگاه صنعت نفت 5 طرح پیشنهادی (پروپوزال) به کارگروههای اوپک ارائه داده است که طرح سولفورزدایی مورد پذیرش اعضای کارگروه سوختهای پاک قرار گرفت و تا نوامبر 2011 اجرایی میشود.

مهدی رشیدزاده افزود: بر اساس توافقات انجام گرفته توسط نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت در تاریخ 14 و 15 آوریل 2004 در وین مقرر شد که همکاریهای تحقیقاتی و توسعهای بین اعضای کشورهای اوپک انجام شود.

رشیدزاده با بیان این که برای ایجاد همکاریها میان اعضا، 5 کار گروه تخصصی ایجاد شده است، یادآور شد: این کارگروههای تحقیقاتی تبدیلهای گازی به ریاست ایران، کارگروه مدیریت کربن به ریاست عربستان سعودی، سوختهای پاک به ریاست کویت و 2 کارگروه EOR و سوخت نفتهای سنگین به ریاست ونزوئلا ایجاد شد.

رئیس مرکز کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر این که با توجه به فعالیتهای این پژوهشکده در حوزههای بالادستی، پائیندستی و محیط زیست نماینده ایران در کارگروههای مختلف هستیم، ادامه داد: در این راستا کشورهایی چون عراق، ونزوئلا و کویت پروپوزالهایی را پس از اولویتبندی به مرحله اجرا در میآید.

رشیدزاده با اشاره به جزئیات این طرحهای پیشنهادی اضافه کرد: کاربرد فرآیند سولفورزدایی برای سولفورزدایی از خوراکهای دیزلی، محاسبه ترکیبات سولفور و هیدروژن در سوخت دیزل، ترکیب واحد نیتراتسازی آبی به جای واحد HDS برای خوراکهای دیزلی، سولفورزدایی عمیق از جریانهای گاز نفتی برای تولید دیزل کم تا بسیار کم سولفور و مادهسازی کاتالیستهای سولفورزدای بهبود یافته فوقالعاده عمیق از جمله طرحهای تحقیقاتی است که از سوی ایران به دو کار گروه ارسال شده است.

وی اظهار داشت از میان این طرحها طرح «کاربرد فرآیند سولفورزدایی برای سولفورزدایی از خوراکهای دیزلی» مورد پذیرش قرار گرفت. این طرح پس از اخذ نقطه نظرات اعضای مراحل نهایی خود را طی میکند. طبق نظر اعضای کارگروه سوختهای پاک این پروژه تا نوامبر سال 2011 و پس از انجام یک جلسه فنی آماده اجرا میشود. رشیدزاده با تأکید بر این که این پروژه در رابطه با تأثیر انواع خوراک دیزل در فرآیند سولفورزدایی عمیق است، افزود: قرار است هر کشور  عضو با استفاده از زیرساخت و امکانات پایلوتی خود و خوراک دیزل مورد نظر، ارزیابیهایی را با استفاده از یک کاتالیست مرجع که احتمالاً توسط کویت فراهم خواهد شد، انجام دهند.

به گفته وی در این راستا کشورهای عضو موافقت کردهاند که در صورت نیاز به یک تجهیز یا آزمایش خاصی بتوانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند، همچنین امکان بازدید از امکانات یکدیگر را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *