EN

دستیابی به فناوری سیمان الاستیک برای بهبود عملیات حفاری چاه نفت و گاز

به گزارش نفت نیوز، رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت تصریح کرد: در سیمان کاری لولههای جداری 8/5 – 9 لایه پرفشار که اغلب با مشکل مچالگی لوله جداری همراه بود، “سیمان الاستیک” با قابلیت انعطاف پذیری، طراحی شده پژوهشگاه در مرحله آزمایش میدانی و همه مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن به پایان رسیده است.

عزت الله کاظم زاده با تاکید بر فناوری محور بودن طرحهای تحقیقاتی برای افزایش اثربخشی پروژهها گفت: در تحقیقهای حفاری در پنج سال گذشته دستاوردهای فناوری محور با ارزشی در پژوهشکده مهندسی نفت حاصل شدهاند؛ به طوری که در سیمانکاری لولههای آستری 7 اینچ چاه های منطقه عملیاتی، امروزه دوغاب سیمان طراحی شده فوق سبک پژوهشگاه جایگزین سیمان سنتی شده است.

وی با بیان این که پروژههای پژوهشکده مهندسی نفت با رویکرد میدان محور با هدف افزایش اثربخشی روشهای ازدیاد برداشت و تولید بهینه از مخازن هیدروکربوری انجام می شود، افزود: پروژههای این واحد در بخشهای حفاری، تولید و ازدیاد برداشت انجام می شود.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت درباره پروژههای در دست اجرا این پژوهشکده گفت: استفاده از سیالهای جدید پایه آبی با هدف وارد شدن آسیب کمتر به سازند، کاهش هجوم مواد جامد آن در سازند و بهبود خواص رئولوژی با هدف پایداری دیواره چاه، یکی از موضوعهای پژوهشی در حال انجام است.

کاظم زاده ادامه داد: بررسی اثر سیال حفاری بر سنگ سازند، بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی، مناسبترین روش اسیدکاری در چاهها برای اجتناب از روشهای ناموفق در اسیدکاری، جلوگیری از آسیبرسانی به سنگ مخزن و صرف هزینههای اضافی، ارائه مناسبترین روش اسیدکاری با توجه به شرایط چاه و بالابردن ضریب بهره دهی نیز، برخی دیگر از پروژه های تعریف شده در حوزه تکمیلی چاه هستند.

وی تشریح پروژههای در دست اجرا در زمینه ازدیاد برداشت و تولید گفت: اثر تشکیل رسوبهای آلی بر فرآیند تزریق گاز هنگام سیلاب زنی امتزاجی و غیرامتزاجی با هدف تعیین راندمان فرآیندهای تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز، بررسی اثر شرایط عملیاتی بر میزان تولید و برداشت نفت و بررسی اثر تزریق گاز بر میزان تولید رسوب آسفالتین، مدل سازی ترمودینامیکی، پیشگیری از تشکیل رسوب آسفالت، افزایش بهرهوری چاههای تولیدی و کنترل تزریق پذیری چاههای تزریقی، از طرح های در حال انجام با هدف بهبود برداشت از میدان است.

کاظم زاده ادامه داد: همچنین نسل جدید گلهای پایه آبی طراحی شده در واحد حفاری جایگزین سیالات پایه روغنی که مشکل زیست محیطی دارند، شد. افزون بر این، پژوهشهای بنیادی در زمینه تغییر دانهبندی سیمان کلاس G مصرفی در چاههای ایرانی انجام شده است.

رئیس پژوهشکد مهندسی نفت درباره بومیسازی فناوریهای نوین و کسب دانش فنی گفت: فراهم کردن امکان آزمایشهای سیلابزنی در شرایط پایداری برای شبیه سازی آزمایشگاهی راهکارهای مختلف ازدیاد برداشت با استفاده از پرتو X، مطالعه شرایط و میزان تشکیل رسوب واکس و آسفالتین در مخازن هیدروکربوری، مطالعه مخازن هیدروکربوری با GTL بالای 100 هزار فوت مکعب بر بشکه و تعیین ضرایب اشباع شدگی در شرایط مخزن برای تخمین دقیقتر میزان هیدروکربورهای در جای مخازن، از جمله فعالیتهای انجام شده در این پژوهشکد است.

وی افزود: انواع دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی مهندسی نفت مانند دستگاه بررسی تهاجم سیالات و آسیب سازند که برای اولین با در داخل طراحی و ساخته شده، در این پژوهشکده طراحی و ساخته شده است.

کاظم زاده گفت: همچنین به کارگیری فناوری نانو در ازدیاد برداشت با تغییر رویکرد ترشوندگی، ادوات و سیالهای حفاری با نگرش حفظ ویژگیهای مخزن، از موضوعهای پژوهشی در حال انجام هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *