EN

مطالعه آزمایشگاهی میدان یادآوران با موفقیت انجام شد

شانا ـ گروه نفت: مرحله نخست مطالعه آزمایشگاهی مهندسی نفت یکی از چاههای منتخب میدان یادآوران از سوی پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی و پژوهشگاه صنعت نفت با موفقیت انجام شد.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار شانا با اعلام این خبر افزود: این مطالعهها در زمینه حفاری، آسیب سازند، تحریک چاه، خواص سنگ و سیال، همچنین مطالعه جامع زمین شناسی براساس برنامه زمانبندی انجام شد.

دکتر عزتالله کاظم زاده از اعلام رضایت کارفرمای پروژه (شرکت سینوپک چین) از نتایج، کیفیت و همکاری پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد.

وی در تشریح مطالعههای آزمایشگاهی انجام شده در میدان یادآوران گفت: در زمینه سیالات حفاری، سیمان حفاری، آسیب سازند، خواص سنگ و سیال مخزن انجام شد و نتایج حاصل از تحقیقهای آزمایشگاهی برای شناخت کلی خصوصیات مخزنی، مکانیسمهای حاکم بر جریان سیالات و ارائه بهترین روشها برای تولید صیانتی از مخازن به کار گرفته میشود.

کاظم زاده افزود: در زمینه حفاری و آسیب سازند، آزمایشهای سیلاب زنی و تحلیل نتایج برای بررسی آسیب سازند، حساسیت سنجی سازند به آب و درصدهای نمک و چگونگی واکنش سازند در اثر تزریق محلولهای بازی، تعیین نرخ بحرانی و تاثیر اختلاف فشار تولیدی یا تزریقی در تغییرات تراوایی انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین آزمایش Etching در حالت ایستا و دینامیکی، تعیین گذردهی به صورت کیفی در شکاف زیر و تعیین سیال مناسب برای تحریک چاه، از دیگر آزمایشهایی است که برای تحریک چاه انجام شد.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: در زمینه سیال و حفاری و تکمیل چاه، تعیین نرخهای بازگردانی تراوایی در اثر آسیب سازند ناشی از هجوم سیال حفاری، همچنین در زمینه سیمان و سیالات حفاری و نیز آزمایشهایی انجام شده که شامل اندازهگیری خواص فیزیکی و شیمیایی و ارزیابی افزایههای مورد استفاده بوده است.

کاظم زاده بررسی جامع ترمودینامیکی سیالات مخازن، مطالعه تاثیر تزریق گاز به سیالات مخزن، مطالعه کیفی و کمی تشکیل رسوبات واکس و آسفالتین در مورد خواص سنگ شامل تعیین خواص پتروفیزیکی و تطابق اطاعات نگارهای چاه پیمایی و مغزه همچنین آزمایشها بویژه مغزه از جمله ترشوندگی، نفوذپذیری نسبی، فشارمویینگی، مقاومت الکتریکی و آزمایشهای مکانیک سنگ را از جمله مطالعههای انجام شده در زمینه سیال اعلام کرد.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر، پژوهشگاه صنعت نفت با دو هدف رفع نیازهای صنایع بالادستی موفقیتهای چشمگیری داشته و هم اکنون توانمندترین قطب تحقیقاتی در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی در داخل کشور است که با ارائه سرویسهای تحقیقاتی متعدد توانسته رضایت شرکتها و مدیریتها را برآورده کند؛ به گونه ای که علاوه بر اشتغال زایی، صرفه جوییهای ارزی زیادی را عاید کشور کرده است.

بر پایه این گزارش، شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) پیش تر از تولید نفت از میدان نفتی یادآوران از نیمه دوم سال جاری خبر داده بود.

براساس اعلام این شرکت، در فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران، حفاری 55 حلقه چاه شامل 46 حلقه چاه توسعهای، سه حلقه چاه توصیفی، سه حلقه چاه دفع پساب و تعمیر سه حلقه چاه اکتشافی موجود برای دستیابی به تولید 85 هزار بشکه نفت پیشبینی شده است.

در خلال اجرای فاز نخست طرح توسعه میدان یادآوران، استخراج زودهنگام روزانه 20 هزار بشکه نفت سبک از لایه فهلیان از طریق هشت حلقه چاه تعریف شده و قرار است این میزان تولید به تأسیسات فرآورشی زودهنگام دارخوین منتقل شود، به همین منظور خط لوله 12 اینچی به طول 60 کیلومتر حد فاصل CTEP یادآوران و واحد بهرهبرداری دارخوین در دست ساخت است.

حجم نفت درجای میدان یادآوران افزون بر 2/12 میلیارد بشکه برآورد می شود، در فاز دوم طرح توسعه این میدان حفاری 100 حلقه چاه و دستیابی به تولید 180 هزار بشکه و در فاز سوم، حفاری 105 حلقه چاه و دستیابی به مجموع تولید 300 هزار بشکه نفت سبک و سنگین پیشبینی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *