پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايش انداره گيري ضريب شكست  624-1-01  
2 آزمايش  ارزيابي بازدارنده اسيدي  24 -1-02  
3 آزمايش اندازه گيري نقطه ذوب  624-1-03  
4 آزمايش كدورت سنجي 624-1-04  
5 آزمايش اتوماتيك خوردگي و رسوبگذاري  624-1-05  
6 اندازه گيري فسفات آلي  624-1-06 ASTM D515-88
7 ارزيابي تركيبات هيدروكسي پروپيل متيل سلولز 624-1-07 ASTM-D2363-79
8 ارزيابي نمونه هاي بازدارنده خوردگي و رسوبگذاري 624-1-08  
9 اندازه گيري آهن در نمونه هاي آبي  624-1-09  
10 ارزيابي فاكتورهاي شيميايي آب برجهاي خنك كننده  624-1-10  
11 طيف سنجي  UV-Visible  بدون  محلول سازي 624-1-11  
12 آزمايش بررسي الكتروشيميايي پلاريزاسيون تافل  با سيستم  EG  & G 624-1-12 ASTM G 3
13 ارزيابي خورندگي ضد يخ  624-1-13 ASTM D 1384
14 تعيين خاصيت جلوگيري از زنگ محلولهاي خنك كننده(تعيين نقطه شكست) 624-1-14 IP 287
15 ارزيابي بازدارنده محيط اسيدي باروش كاهش وزن  جهت اسيدشويي ديگهاي بخار 624-1-15 RIPI
16 ارزيابي ماده شيميايي حذف كننده اكسيژن محلول در آب  624-1-16 RIPI Code:32810608, ASTM D 888
17 ارزيابي خوردگي ضد يخ در مدل مشابه سازي شده با موتور 624-1-17 ASTM D 2570
18 ارزيابي ميزان محافظت كنندگي بازدارنده هاي قابل مصرف در چاههاي نفت گاز و خطوط انتقال بصورت دائم يا منقطع در محيطهاي ترش يا شيرين (آزمايش چرخ دوار) 624-1-18 NACE 1D 182
19 آزمايش اندازه گيري كف  624-1-19 ASTM D 1881
20 تعيين ميزان ذخيره قابليت (Reserve Alkalinity) 624-1-20 ASTM -D-1121
21 ارزيابي بازدارنده محيط اسيدي باروش كاهش وزن  جهت اسيدشويي واسيدزني چاههاي نفت و گاز 624-1-21 IPS-M-TP-673,RIPI
22 تعيين خاصيت امولسيون كنندگي بازدارنده هاي محيط نفت و گاز 624-1-22 RIPI-Code:32810615
23 ارزيابي بازدارنده خوردگي در سيستم برج خنك كننده ( كنترل سيستم به ازاء هر 24 ساعت بعدي) 624-1-23 NACE RP-300-2000 item no.:21092,RIPI
24 اندازه گيري غلظت يون فسفات  624-1-24 Reactive Phpsver 3 method 490 DR2000
25 اندازه گيري غلظت روي( Zinc) 624-1-25 Zinc Method EPA DR2000 method 780
26 ارزيابي بازدارنده خوردگي در سيستم برج خنك كننده 1-تعيين عملكرد ماده شيميايي در 24 ساعت اول  624-1-26 NACE RP-300-2000 item no.:21092,RIPI
27 آزمايش كنترل ميزان رسوبگذاري 624-1-27 NACE TM 0374, TM 0197
28 مشاوره در مورد مواد افزودني و بازدارنده ها 624-3-01 ----

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت