پژوهشگاه صنعت نفت

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 جداسازي با استفاده از سانتريفوژ 410-1-01 ----
2 انجام دادن واكنش با راكتور 10 ليتري  410-1-02 ----
3 انجام دادن واكنش با راكتور 20 ليتري  410-1-03 ----
4 انجام دادن واكنش با راكتور 30 ليتري  410-1-04 ----
5 انجام دادن واكنش با راكتور 40 ليتري  410-1-05 ----
6 اسياب نمودن مواد 410-1-06  
7 اسياب نمودن مواد  410-1-07  
8 واكنش در ر راكتور تحت فشار50 ليتري ( با سيركولاتور گرم كننده ) 410-1-08  
9 واكنش در راكتور 50 ليتري ( همراه با مخازن اوليه ، جمع كننده و كندانسور ) 410-1-09  
10 واكنش در راكتور  50 ليتري تحت فشار (به همراه مخازن مواد اوليه ، سيركولاتور گرم كننده ) 410-1-10  
11 واكنش درراكتور 50 ليتري تحت فشار( به همراه مخازن اوليه،سيركولاتور گرم كننده و پمپ ) 410-1-11  
12 واكنش در راكتور 50 ليتري ( همراه با مخازن اوليه و جمع كننده و كندانسور) 410-1-12  
13 واكنش در راكتور 50 ليتري ( به همراه مخزن اوليه،كندانسور، جمع كننده، ستون جاذب گازو ستون خشك كردن گاز) 410-1-13  
14 واكنش در راكتور 50 ليتري ( همراه با مخازن اوليه ، جمع كننده و كندانسور ) 410-1-14  
15 واكنش در راكتور 50 ليتري ( به همراه مخزن اوليه،كندانسور، جمع كتتده،ستون جذب گاز وخشك كن) 410-1-15  
16 واكنش در راكتور 50 ليتري( به همراه مخزن اوليه،كندانسور، جمع كننده و ستون جاذب گاز) 410-1-16  
17 خشك كردن نمونه با آون معمولي  410-1-17 ASTM D460
18 واكنش راكتور تحت فشار 2 ليتري  410-1-18  
19 خشك كردن نمونه با آون خلا  410-1-19 ASTM D460
20 تقطيرTBP( باستون  35 سيني و جدا كننده رفلاكس) 410-1-20 ASTM D2892
21 تقطير   TBP ( با ستون 35 سيني و جدا كننده رفلاكس) 410-1-21 ASTM D2892
22 تقطير ‏TBP ( با ستون 35 سيني  و جدا كننده رفلاكس) 410-1-22 ASTM D2892
23 واكنش در راكتور شيشه اي 20 ليتري و رفلاكس ( ستون،مبرد 2، سيركولاتور خنك كننده و گرم كننده، ترمومتر ديجيتالي) 410-1-23  
24 فيلتر كردن مواد با دستگاه فيلترپرس  410-1-24  
25 واكنش در راكتور شيشه اي 20 ليتري 410-1-25  
26  اندازه گيري PH نمونه با دستگاه PH متر 410-1-26 ripi
27 آسياب نمودن مواد با آسياب چكشي 410-1-27 ripi
28 استفاده از راكتور 100 ليتري تحت فشار 410-1-28 ripi
29 استفاده از خشك كن سيني دار 410-1-29 ripi
30 استفاده از حمام سيركولاتور گرم كننده Tamson 410-1-30 ripi
31 مشاوره در رابطه با ساخت مواد شيميايي 410-3-01  

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت