جدیدترین اخبار

ارتباط با مشتریان

مرکز همایش های بین المللی

رصدخانه فناوری های نوین صنعت نفت و گاز

پردیس صنایع بالا دستی

در حال حاضر، این پردیس دارای سه پژوهشکده مستقل به نام «علوم زمین»، «مهندسی نفت» و «مطالعات مخازن و توسعه میادین» و یک مرکز «فناوری اطلاعات بالادستی نفت» و «توسعه نرم‌افزارهای بالادستی نفت» است. با وجود این که این پردیس دارای پژوهشکده‌های مستقل است، برای ایجاد هم‌افزایی بیش‌تر، اساس کار خود را بر انجام طرح‌های جامع، چندرشته‌ای و بین‌رشته‌ای قرار داده است و به همین خاطر، این‌گونه طرح‌ها با ساختارهای جدا از پژوهشکده‌ها مدیریت می‌شوند.

پردیس صنایع پایین دستی

پردیس پژوهش و توسعه صنایع پائین دستی نفت، مشتمل بر ۵پژوهشکده ، ۲مرکز پژوهشی و انستیتو فرآورش گاز، از نظر نیروی انسانی و زیر ساخت های موجود، بزرگترین پردیس پژوهشی پژوهشگاه به شمار می‌رود . این پردیس در راستای چشم انداز، اهداف کلان، سیاست ها و ماموریت های پژوهشگاه صنعت نفت و مطابق با راهبردهای تعیین شده فعالیت می‌نماید.

پردیس انرژی و محیط زیست

از سه پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، حفاظت صنعتی و توسعه و بهینه سازی فناوریهای انرژی و یک مرکز پژوهشی تجزیه­ و ارزیابی مواد تشکیل شده است.

پروژه ها و فعالیت های پژوهشی ، صنعتی و فناورانه

برخی از مهمترین پروژه های پژوهشگاه صنعت نفت به شرح ذیل است

گستره فناوری های پژوهشگاه صنعت نفت در پهنه جغرافیای ایران

get

تالار تصاویر

اخبار پژوهش و فناوری