جدیدترین اخبار

پژوهشگاه صنعت نفت در یک نگاه

راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت، ایجاد ارزش افزوده از راه تولید و تجاری‏ سازی فناوری با رویکرد اصل انجام پژوهش برای توسعه و داخلی‌سازی فناوری ‏های جدید است.

 فعالیت‏ های پژوهشگاه در سه مجموعه «پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت»، «پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین‏ دستی نفت» و «پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست» انجام می ‏شود.

پردیس بالا دستی
این پردیس دارای سه پژوهشکده مستقل، "علوم زمین" ، "مهندسی نفت" و "مطالعات مخازن و توسعه میادین" و یک مرکز "فناوری اطلاعات بالادستی نفت"...
اطلاعات بیشتر
پردیس پایین دستی
پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در جهت ارتقاء، بهبود و رفع مشکلات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و دستیابی به دانش فنی ساخت و فرمولاسیون مواد شیمیایی
اطلاعات بیشتر
پردیس انرژی و محیط زیست
از سه پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، حفاظت صنعتی و توسعه و بهینه سازی فناوریهای انرژی و یک مرکز پژوهشی تجزیه­ و ارزیابی مواد تشکیل شده است.
اطلاعات بیشتر

پروژه ها و فعالیت های پژوهشی ، صنعتی و فناورانه

برخی از مهمترین پروژه های پژوهشگاه صنعت نفت به شرح ذیل است

گستره فناوری های پژوهشگاه صنعت نفت در پهنه جغرافیای ایران

get

تالار تصاویر

اخبار پژوهش و فناوری